Matkailumessut

snowboarding-in-finland-8-1403548-1600x1200-1Tehtävä on suunnattu yläkoulun maantieteeseen 9. luokalle. Soveltuvin osin ideaa voidaan käyttää myös 4. luokan ympäristö- ja luonnontiedon opetuksessa. Tehtävä on mahdollista toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi äidinkielen, vieraiden kielten, matematiikan tai markkinoinnin opetuksen kanssa. Tehtävässä tuotetaan ryhmätyönä Suomen maisemallisista suuralueista kartta-aineisto, joka toimii pohjana kuvitteellisille matkailumessuille.

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet projektille
talventorrottajat

TAUSTAA

matkailumessut

Suomi voidaan jakaa kuuteen maisema-alueeseen seuraavasti: Lounais-Suomi, Etelä-Suomi, Järvi-Suomi, Pohjanmaa, Vaara-Suomi ja Lappi.

Tehtävänä on luoda ryhmätyönä omasta alueesta mahdollisimman mielenkiintoinen kartta-aineisto, jossa esitellään alueen luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä nähtävyyksiä ja muita kiinnostavia kohteita.

TOTEUTUS

Vaihe 1. Maisemallisen suuralueen rajaus

 • Rajaa maisemallinen suuralue mahdollisimman tarkasti Lisää aluekohde työkalun avulla.
 • Tallenna kohde luokkaan matkailualue. Rajaamista helpottaa, kun laitat näkyviin kuntien ja maakuntien rajat karttavalikosta kohdalta Paikannimet ja hallinnolliset rajat.
 • Kirjoita matkailualueen yleiskuvaus. Yleiskuvauksessa voi esitellä esimerkiksi tärkeimmät keskukset ja luonnon erityispiirteet.

Vaihe 2. Kiinnostavien kohteiden valinta alueelta

 • Etsikää matkailualueelta kohteita, jotka haluatte esitellä muulle ryhmälle.
 • Tutustukaa etukäteen kategorioihin ja niiden alla oleviin luokkiin, jotta osaatte luokitella valitsemanne matkailukohteet loogisesti.
 • Lisätkää valitsemanne kohteet kartalle piste- tai aluekohteina. Jokaiseen kohteeseen tulee kirjoittaa selkeät kuvaukset hyvällä suomenkielellä. Kuvauksessa tulee käydä ilmi mitä paikassa on tarjolla, aukioloajat ja hintatiedot.

Vaihe 3. Matkailureitin suunnittelu alueelle

 • Suunnitelkaa omalle alueellenne matkailureitti, joka sopii erityisesti nuorille.
 • Mitatkaa etäisyydet eri kohteiden välille ja selvittäkää, millä eri kulkuneuvoilla matkustaminen voisi onnistua.
 • Lisätkää reitti kartalle viivakohteena.

Vaihe 4. Matkabudjetin laskeminen reitille

 • Laskekaa budjetti, jossa on huomioitu matkakustannukset ja mahdolliset sisäänpääsymaksut (yhteistyö matematiikan opettajan kanssa). Bensan hinta ja kulutus on sovittava etukäteen samaksi koko ryhmälle, jolloin hintatietojen vertailu on mahdollista.

Vaihe 5. Kuvaukset reitistä kartalle ja reittien esittäminen muille

 • Kirjoittakaa matkailualueesta ja kohteista lyhyet kuvaukset valitsemallanne vieraalla kielellä (yhteistyö kielten opettajien kanssa).
 • Valmistautukaa esittelemään oma matkailualueenne muulle ryhmälle. Apuna PaikkaOppiin tuotettu kartta-aineisto sekä tarvittaessa muuta esitysgrafiikkaa.
 • Esitysten jälkeen projektityöstä kirjoitetaan itse- ja vertaisarviointi.

matkailumessut2

Turun Raunistulan koulun Kastun yksikön 9E-luokan totetutus tehtävämallista. Opettajana mallin kehittäjä biologian ja maantieteen opettaja Linda Tammelin.

OHJEET KARTTA-ALUSTAN KÄYTTÖÖN

Kurssin luominen

Video-ohje   Kirjallinen ohje

PaikkaOppi Mobiilin käyttöohje

Kirjallinen ohje

Piste- ja viivakohteen tallentaminen kartta-alustalle selaimen kautta

Video-ohje   Kirjallinen ohje

Kuvan liittäminen pistekohteeseen

Kirjallinen ohje

Työtilan tallentaminen ja karttaesityksen jakaminen

Video-ohje    Kirjallinen ohje

 

Comments are closed