Mikä on PaikkaOppi?

Oppimisympäristön tavoitteet

PaikkaOppi on verkkopohjainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea paikkatietotaitojen ja ympäristöntutkimuksen monipuolista kouluopetusta.

PaikkaOppi sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön osana maantieteen, biologian ja eri oppiaineiden sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetusta.

Oppimisympäristö toimii myös projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille, jotka voidaan esittää oppimisympäristön oman kartta-alustan avulla.

 

Kartta-alusta tuo kartat luokkaan

Oppimisympäristön keskeinen työkalu on verkkoselaimessa toimiva kartta-alusta, joka tuo kartat ja paikkatietoaineistot luokkaan helposti ja nopeasti.

Kartta-alustaa voidaan käyttää palveluun jo valmiiksi tallennettujen kartta-aineistojen selailuun ja katseluun. Kartta-alusta sisältää mm. maastokartat, ilmakuvat, satelliittikuvat ja geologiset kartat koko Suomen alueelta. Kaikki aineistot ovat maksutta kaikkien koulujen käytössä ja niitä voidaan hyödyntää omien tutkimusten ja koulutöiden teossa myös ilman rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Kartta-alustaa voidaan käyttää myös omien havaintojen, kokemuksien ja kartoituksien tallentamiseen. Karttapohjalle voidaan toteuttaa esimerkiksi luontopolkuja tai merkitä oman lähiympäristön kiinnostavat kohteet. Tallennettuihin kohdetietoihin voidaan liittää kuvia ja tekstejä ja ne voidaan jakaa muiden ryhmien, kurssien ja koulujen kanssa.

> Siirry PaikkaOpin kartta-alustalle

 

Valmiita tehtäviä ja projektimalleja kouluille

PaikkaOpin oppimisympäristö tarjoaa koulujen käyttöön valmiita tehtäväpaketteja ja projektimalleja, joiden avulla oppimisympäristöä voidaan hyödyntää monipuolisesti.

Valmiit tehtävät on jaettu neljään tehtäväkokonaisuuteen: Paikkatiedon ABC, Pähkinät, Toimi ja Tutki. Voit valita tehtäviä hakusanojen mukaan.

Projektimallit toimivat esimerkkeinä kouluille, jotka haluavat hyödyntää oppimisympäristöä laajempien oppilastöiden tuottamisessa. Projektimallit tarjoavat ohjeita ja opastusta paikkatietotaitojen vapaampaan hyödyntämiseen.

Tehtäväkokonaisuudet ja projektimallit ovat maksutta kaikkien käytössä. Niitä tulee kevään 2016 aikana sivustolle lisää.

 

Paikkatietoa kouluihin

Paikkatieto-osio tarjoaa tietoa yleisesti paikkatiedon käytöstä koulussa eri luokka-asteilla.

Comments are closed