Tutkitaan säätä!

Tehtävä sopii lukion maantieteen ja biologian kursseille. Joko GE3 (vanha ops), GE1 (uusi ops), BI3 (vanha ops) tai BI2 (uusi ops).  Tutkimuksessa kerätään viikon ajan aineistoa oman kotipaikan sademääristä ja lämpötiloista.

 

VALMISTELUT

mittalasiJokaiselle mittauspisteelle tarvitaan:

 • Sademäärän mittaamiseen: lasinen 100ml mittalasi tai sademittari (katso viereinen kuva).
 • Lämpötilan mittaamiseen: kotona ulkolämpötilaa mittaava, joko digitaalinen mittari tai perinteinen elohopeamittari.
 • Kun opettaja ja oppilaat ovat rekisteröityneet PaikkaOppiin, opettaja luo kurssin projektia varten.

 

 

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Vaihe 1. Mittaaminen

 • Sademittari asetetaan paikkaan, johon sade osuu.
 • Mittari tarkistetaan ja tyhjennetään (tarvittaessa) joka päivä sovittuna aikana esim. klo 17. Ryhmän kanssa voidaan esimerkiksi sopia n. 2 tunnin liukuma  kello 17-19 väliselle ajalle.
 • Lämpötila tarkistetaan samaan aikaan.

 

Vaihe 2. Tulosten koonti

 • Kerätään mittaustulokset taulukoksi joko Exceliin / Abitissa Calc-ohjelma.
 • Laaditaan pylväs-viiva -diagrammi. Tuloksista siis piirretään viikon ”säätiladiagrammi” vrt. ilmastodiagrammi.
  • Taulukossa on seuraavat tiedot: pvm, sademäärä mm/ml ja lämpötila °C

taulukko2

Vaihe 3.  Kohteet PaikkaOpin kartalle

 • PaikkaOppi-alustalle merkitään tutkimuskohteet pistekohteina. Ne tallennetaan kategoriaan Luonnontieteellinen tutkimus.
 • Kuvauskenttään kirjoitetaan sanallisesti lyhyt tiivistelmä tutkimuksen tuloksista.
 • Diagrammit liitetään kuvana (jpg) liitetiedostoksi jo tallennettuun pistekohteeseen (katso kuva alla).
 • Lopuksi tuloksia voidaan katsoa yhdessä ja verrata niitä keskenään sekä keskustella havaittujen erojen syistä.

lämpötila_mittauspiste

 

Turun Lyseon lukion oppilaiden tuloksia tutkimuksesta taulukkoina ja kohteet kartta-alustalla. Voit klikata kuvaa suuremmaksi.

 

OHJEET KARTTA-ALUSTAN KÄYTTÖÖN

 

Kurssin luominen

Video-ohje   Kirjallinen ohje

PaikkaOppi Mobiilin käyttöohje

Kirjallinen ohje

Piste- ja viivakohteen tallentaminen kartta-alustalle selaimen kautta

Video-ohje   Kirjallinen ohje

Kuvan liittäminen pistekohteeseen

Video-ohje     Kirjallinen ohje

Työtilan tallentaminen ja karttaesityksen jakaminen

Video-ohje    Kirjallinen ohje

Kaikki video-ohjeet

Video-ohjeet

Tehtävämallin on toteuttanut turkulaisen Lyseon lukion biologian ja maantieteen lehtori Ilse Pajunen

 

Comments are closed