Arvioi omaa ympäristöä

padillaX8Arkiympäristön havainnointitehtävä soveltuu kaiken ikäisille oppijoille ympäristöopin, maantiedon ja terveystiedon oppiaineisiin. Tehtävään kuuluu retki omaan arkiympäristöön. Retkellä arvioidaan lähiympäristön kohteiden siisteyttä. Arvioiden kirjaamisalustana käytetään PaikkaOppi Mobiilia.

Tehtävä soveltuu toteutettavaksi sellaisenaan tai alustavaksi tehtäväksi Harava-kartta-alustalla toteutettavalle Hyvä arkiympäristö -projektille.

Havainnointiretken / -retket voi toteuttaa jokainen itsenäisesti, pienissä ryhmissä tai koko luokka yhdessä. Tehtävä soveltuu mainiosti myös kotityöksi kunhan PaikkaOppi Mobiilin käyttö on tuttua.

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet projektille
talventorrottajat

 

TEHTÄVÄÄN VALMISTAUTUMINEN

 

 • Oppilaiden kanssa voi harjoitella PaikkaOpin käyttöä esimerkiksi mobiilikäyttöohjeen avulla.
 • Opettajilla ja opilailla täytyy olla tunnukset PaikkaOppiin ennen harjoituksen aloittamista.

 

TEHTÄVÄN TOTEUTTAMINEN

 

Vaihe 1. Suunnitellaan retket havainnoitavien kohteiden luokse

Sopikaa yhdessä missä kohteissa käydään ja milloin. Havainnoitavat kohteet ovat:

 1. kotikatu
 2. lähipuisto
 3. lähimetsä
 4. yhden valitun kadun varrella roskikset, penkit ja liikennemerkit

Vaihe 2. Kohteiden kuvaaminen retkellä

 • Sopivassa kuvauspaikassa kirjaudutaan PaikkaOppi Mobiiliin.
 • Tarkistetaan, että laitteessa on verkkoyhteys.

mobiilitallennus

 • Otetaan kuva kohteesta. Roskiksista, penkeistä ja liikennemerkeistä valitaan yksi tyypillinen tapaus jokaisesta kyseisellä kadulla ja ne kuvataan.
 • Kuvan alle kirjoitetaan otsikko. Se on kadun, metsikön tai puiston nimi tai esim. ”roskis Yliopistonkadulla”.
 • Otsikon alle kuvauskenttään: arvosana kohteen siisteydestä asteikolla 1-5:
 1. =tosi siisti
 2. =melko siisti
 3. =jotain siistiä, jotain sotkuista / keskiverto
 4. =melko sotkuinen
 5. =tosi sotkuinen
 • Kuvauskenttään kirjoitetaan myös muutamalla lauseella oma mielipide: mikä tai mitkä asiat tekevät kohteesta siistin tai sotkuisen.
 • Lopuksi kohde tallennetaan:
  1. Kategoria: Kokemukset ja merkitykset
  2. Luokka: Alasvetovalikosta valitaan sopiva määritelmä kohteelle.
  3. Valitaan vielä lopuksi oikea koulu, kurssi ja kenelle kohde halutaan jakaa.
  4. Kohde tallennetaan.

 

yokatu3

 

 

Vaihe 3. Tulosten koonti yhdessä

 

 • Tallennettuja kohteita voidaan katsoa lopuksi yhdessä ja arvioida niiden siisteystasoa. Montako arvosanaa 1 ja 5 löytyi asuinalueeltanne? Sijaitsevatko ne lähekkäin vai ympäri aluetta?
  • Miksi toiset kohteet ovat siistimpiä kuin toiset?
  • Vaikuttaako kohteiden sijainti niiden siisteyteen tai sotkuisuuteen?
  • Kuka on vastuussa arkiympäristön siisteydestä?
  • Terveystiedossa voidaan keskustella ympäristön merkityksestä omaan terveyteen. Mikä vaikutus ympäristön siisteydellä ja kauneudella on omaan mielialaan ja fyysiseen terveyteen. Mitkä asiat aiheuttavat terveysriskejä?

 

 

LISÄÄ TIETOA

Keskustelun pohjaksi esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitoksen artikkeli Ympäristöterveys.

 

Comments are closed