Tutkitaan talventörröttäjiä!

TALVENTORROTTAJAT_TEHTAVAProjekti on suunnattu alkuopetukseen 1-2 luokille.  Projektissa tutkitaan oman lähiympäristön kasveja talvella sekä niitä ravinnoksi käyttäviä eläimiä. Talventörröttäjistä tallennetaan kuvia PaikkaOpin kartta-alustalle. Projektissa käydään läpi tutkimuksen eri vaiheet.

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet projektille
talventorrottajat

LAITTEET JA VÄLINEET

 

 • tabletti GPS -toimintoineen
 • esimerkiksi pääsiäismunan muovikuoria siemennäytteitä varten
 • kasvikirja tai sähköinen opas lajintunnistusta varten
 • luuppi kasvien tutkimista varten
 • pieni pussi tai kori kasvinäytteitä varten
 • vaihtoehtoisesti digikamera lisäkuvausta varten

 

kasvitOPETTAJAN VALMISTAUTUMINEN

 

 • Huoltajien tiedottaminen koulun ulkopuolisesta retkestä sekä PaikkaOpin käytöstä.
 • Ennakko-ohjeiden antaminen luokassa retkestä: mitä – minne – miten?
 • Turvallisen liikkumisen kertaus luokassa: liikennesäännöt ja -merkit.
 • Tunnusten luominen PaikkaOppiin sekä opettajalle että oppilaille tai oppilasryhmille.
 • Opettaja luo kurssin PaikkaOppiin.
 • PaikkaOpin kartta-alustan käytön kokeilu oppilaiden kanssa esimerkiksi Oppitunti 1 -ohjeen avulla.
 • Projektissa voi soveltaa tutkimusprojektin etenemismallia.

 

PROJEKTIN TOTEUTUS

Vaihe 1. Valmistautukaa retkeen luokassa

 • Tutustukaa valokuvausta varten eri kuvakulmiin pahvikehikon avulla. Talventörröttäjät kannattaa kuvata lähikuvana ja aurinko selän takana.
 • Tutustukaa luokassa ennakkoon kasveihin näytteiden, nettioppaiden ja/tai kirjallisuuden avulla. Katsokaa linkit hyviin verkkosivuihin ja -oppaisiin alla olevasta lisämateriaalista.
 • Katsokaa yhdessä kartasta alue, jonka sisällä liikutte.
 • Tarkistakaa opettajan pieni ensiapupakkaus ja ottakaa se mukaan.

Vaihe 2. Tallentakaa kohteet retkellä

 • Etsikää maastossa selvät maamerkit rajoiksi. Sopikaa yhteinen merkki, jolla kokoonnutte ennalta määrättyyn paikkaan.
 • Harjoitelkaa sormien tarkoitus, maastossa ääni ei kuulu.
 • Viisi sormea:
  1. Liiku rauhallisesti.
  2. Tutki vahingoittamatta kasveja ja eläimiä.
  3. Noudata liikennesääntöjä.
  4. Kulje roskaamatta.
  5. Liiku vain sovitulla alueella.
 • Kuvatkaa PaikkaOpin mobiilisovelluksella törröttäjät ja tallentakaa kuvat pistekohteiksi kartalle. Kirjoittakaa kasvilajin nimi kuvauskenttään tässä vaiheessa tai myöhemmin luokassa muokkaamalla karttaa.
 • Vaihtoehtoisesti kuvatkaa törröttäjät kännyköillä ja merkitkää kuvauspaikat paperikartalle. Siirtäkää kuvat kännyköistä sille laitteelle, jolla jatkatte PaikkaOpin kartan muokkaamista.
 • Muokkaaminen tapahtuu seuraavasti: avatkaa PaikkaOppi jollain selaimella esimerkiksi tabletissa tai läppärissä. Kirjautukaa sisään kartta-alustalle ja lisätkää pistekohteet paikkoihin, joissa törröttäjien kuvat on otettu. Kun pistekohteet on tallennettu, niihin voi liittää kuvat.

Vinkki: Kohdetta tallennettaessa voitte kirjoittaa merkintöjä vallitsevasta säästä ja muista ympäristöhavainnoista.

Vaihe 3. Keskustelkaa tuloksista

 • Katsokaa yhdessä PaikkaOpin kartalta, millaisia kuvia kasveista olette tallentaneet kartalle.
 • Jokainen oppilas / oppilaspari voi kertoa jotain omista kuvista.

 

OHJEET KARTTA-ALUSTAN KÄYTTÖÖN

 

Kurssin luominen

Video-ohje Kirjallinen ohje

PaikkaOppi Mobiilin käyttöohje

Kirjallinen ohje

Piste- ja viivakohteen tallentaminen kartta-alustalle selaimen kautta

Video-ohje Kirjallinen ohje

Kuvan liittäminen pistekohteeseen

Video-ohje Kirjallinen ohje

Työtilan tallentaminen ja karttaesityksen jakaminen

Video-ohje Kirjallinen ohje

Kaikki video-ohjeet

Video-ohjeet

KATSO LISÄKSI

 

Tehtävämalli ja kaikki aineistot: opettaja Maritta Tammio Piispanlähteen koulu, Kaarina.

Comments are closed