Pähkinät

Pähkinät

Pähkinät ovat esimerkiksi uuden aiheen tai tunnin aloitukseksi tarkoitettuja noin 10-30 minuutin mittaisia pikkutehtäviä, joiden ideana on herätellä keskustelua ja ajatuksia, havainnollistaa tai kerrata opittua asiaa tai viestiä paikkatiedon avulla.

Lisäksi pähkinöissä on työtilalinkkejä eli oikopolkuja valmiisiin karttanäkymiin, jotka voi avata PaikkaOpin kartta-alustalla. Oikopolkujen avulla voit tarkastella erilaisia näkymiä ympäri Suomen tai käyttää niitä esimerkiksi omien tehtävänantojen aloituspisteenä.


Lukion tehtävät 5 - numeeriset aineistot kartalle

Lukion tehtäväpaketin osassa 5 toteutat tehtäviä, joissa liitetään karttaan numeerista aineistoa taulukkona tai diagrammina. Hyvänä esimerkkinä tästä on ilmastodiagrammi, joka laaditaan itse aineistoja ja laskentaohjelmaa (esim. LibreCalc tai MS Excel)…

Lue lisää…

Lukion tehtävät 7 - vesistöaiheinen kartta-aineistojen vertailu

Lukion tehtäväpaketin 7. osassa vertailet kartta-aineistoja asutukseen, maankäyttöön ja valuma-alueeseen liittyen omalta paikkakunnaltasi. Tehtävässä tutkitaan kartta-aineistoja apuna käyttäen, miten vesistöt ovat vaikuttaneet asuinalueiden sijoittumiseen ja miten ihminen vaikuttaa vesistöihin.  Kirjoita…

Lue lisää…

Opi koordinaatit

Opi koordinaatit -osassa tutustutaan koordinaatteihin ja koordinaatistoihin. Ala- ja yläkoululaisille, lukiolaisille ja asiasta vielä syvemmin kiinnostuneille on omat tekstinsä. Tehtävissä harjoitellaan sijainnin kuvaamista koordinaattien avulla, paikan määritystä ja koordinaatistojen ymmärtämistä. …

Lue lisää…