Gymnasieuppgift 4 – en temarutt med PaikkaOppi Mobil

I den fjärde delen i uppgiftspaketet för gymnasiet gör du en temarutt på en karta och lägger in bilder längs rutten med hjälp av PaikkaOppi Mobil.

[caption id="attachment_4984" align="alignnone" width="642"]Lue lisää…

Gymnasieuppgift 5 – komplettera en karta med numeriska data

I uppgift 5 för gymnasiet lär du dej foga ihop numeriska data i form av tabeller eller diagram med en karta Ett klimatdiagram fungerar bra som exempel. Du söker fram klimatdata och lägger in dem i ett kalkylprogram (t.ex. LibreCalc eller MS Excel), s…

Lue lisää…