Suunnistetaan!

Tällä sivulla on erilaisia suunnistustehtäväideoita, joissa käytät apuna PaikkaOpin mobiilisovellusta. Tehtävät soveltuvat kaikille oppijoille alakoulusta lukioon. Suunnistuksesta saa monialaisen oppimiskokonaisuuden sisällyttämällä rastipisteille eri oppiaineisiin liittyviä tehtäviä.   Alla olevia suunnitustehtäviä…

Lue lisää…

Arvioi omaa ympäristöä

Arkiympäristön havainnointitehtävä soveltuu kaiken ikäisille oppijoille ympäristöopin, maantiedon ja terveystiedon oppiaineisiin. Tehtävään kuuluu retki omaan arkiympäristöön. Retkellä arvioidaan lähiympäristön kohteiden siisteyttä. Arvioiden kirjaamisalustana käytetään PaikkaOppi Mobiilia. Tehtävä soveltuu toteutettavaksi sellaisenaan…

Lue lisää…

PaikkaOppi Mobiilin käyttö

PaikkaOpin mobiilisovelluksella (PaikkaOppi Mobiililla) tallennetaan ympäristöhavaintoja tai -kokemuksia omasta lähiympäristöstä sanoina, kuvina tai videoina. Mobiilisovellus toimii tabletilla tai älypuhelimella, jossa on Android-käyttöjärjestelmän versio 1.5 tai uudempi. Kohteen sijaintia ei tarvitse…

Lue lisää…