Arvioi omaa ympäristöä

Arkiympäristön havainnointitehtävä soveltuu kaiken ikäisille oppijoille ympäristöopin, maantiedon ja terveystiedon oppiaineisiin. Tehtävään kuuluu retki omaan arkiympäristöön. Retkellä arvioidaan lähiympäristön kohteiden siisteyttä. Arvioiden kirjaamisalustana käytetään PaikkaOppi Mobiilia. Tehtävä soveltuu toteutettavaksi sellaisenaan…

Lue lisää…