Gymnasieuppgift 2 - karttolkning

I del 2 av gymnasiets uppgiftspaket kan du välja mellan tre alternativa uppgifter att utföra karttolkning. Du behöver inte logga in i PaikkaOppi för att göra uppgiften. Dokumentera din lösning, inklusive kartor, i ett textbehandlingsprogram.

Alternativ 1. Gör upp och tolka en karta steg för steg

Gör kartan

 1. Gå in i PaikkaOppis karttjänst.
 2. Sök upp Tiuriniemi: Skriv in Imatra i sökfältet i fliken Sök uppe till höger. Välj Mätverktyg – Mät avstånd i verktygsbalken ovanför kartfönstret. Mät upp 5km mot nordväst, där hittar du en udde som heter Tiuriniemi.
 3. Välj en lämplig skala så att områdets detaljer syns bra.
 4. Välj ut kartmaterialet så här: i panelen till vänster finns en lista över kartmaterial av olika slag. Då du klickar på ett alternativ öppnar sig en undermeny med olika kartteman. Välj Grundkarta från menyn Bakgrundskartor och Terrängskuggning och Höjd- och djupkurvor från menyn Terräng och geologi.
 5. Gör de olika kartlagren lagom genomskinliga med hjälp av menyn Lager i den högra panelen (dra i dragreglaget).
 6. Använd verktyget Skriv ut kartvyn som PDF-fil eller bild för att spara kartan som en bildfil och flytta sedan över filen till ditt textbehandlingsprogram.

Karttolkning

 1. Vilka landformer syns på din karta? Ange typen av landformer och beskriv dem.
 2. Tiuriniemi hör till en större helhet – vilken?
 3. Vad finns det för jordarter på området?

 

Alternativ 2. Tolka en färdig karta

 1. Öppna den här arbetsytan i karttjänsten eller tolka de nedanstående kartorna.
 2. Berätta om landformerna och hur de har uppstått.
 3. Fundera också på till vilken större helhet området hör. Vad tror du att det finns för jordarter på området?

tulkitse_karttaa

Bild 1. Höjdkurvor, terrängskuggning och grundkarta.

tiuraniemi

Bild 2. Terrängskuggning.

tiuraniemi_peruskartta

Bild 3. Grundkarta.

 

Uppgiftsmallen har utvecklats av läraren i biologi och geografi Marianna Kuusela

Kommentarer är stängda