Luokkaretkikartta

luokkaretkikarttaProjekti soveltuu ala- ja yläkoululaisille ympäristöopin, äidinkielen, kielten ja kuvataiteen opiskeluun. Projektissa oppilaat valitsevat ryhmittäin omasta kunnasta retkikohteita, joita he voivat suositella muille samanikäisille. Kohteisiin tehdään retki tai retkiä, jolloin paikkaa kuvataan puhelimella tai tabletilla.

Retkikohteesta kirjoitetaan lyhyet tekstit suomeksi, englanniksi ja mahdollisesti kolmannella valitulla kielellä. PaikkaOpin kartta-alustalle luodaan pistekohteet. Niihin liitetään retkikohteiden kuvaukset sekä kuvat retkipaikoista. Lopuksi luokan yhteinen valmis karttaesitys tallennetaan työtilana ja jaetaan muille luokille / oppilaiden vanhemmille. Projektista voi tehdä myös koulun seinälle yhteisen koosteen.

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet tehtävälle
luokkaretkikartan_kuvaus

VALMISTAUTUMINEN

 • Kun opettaja ja oppilaat ovat rekisteröityneet PaikkaOppiin, opettaja luo kurssin projektia varten.
 • Kartta-alustan käyttöä kannattaa harjoitella esimerkiksi Paikkatiedon ABC-tehtävien avulla ennen varsinaista työtä, jotta työskentely sujuu myöhemmin ongelmitta.

PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

Vaihe 1. Tutustukaa projektiin ja suunnitelkaa omaa työtä

 • Tutustukaa yhdessä projektiin sekä sen tavoitteisiin ja arviointiin.
 • Jakautukaa ryhmiin.
 • Aloittakaa ryhmien maskottien suunnittelu ja valmistaminen. Maskotit esiintyvät myöhemmin ottamissanne kuvissa valituista retkikohteista.  Maskotit voidaan lopuksi sijoittaa myös luokan yhteiseen projektikoosteeseen (katso kuva vaiheessa 7).

Vaihe 2. Harjoitelkaa kartta-alustan käyttöä

 • Tutustukaa PaikkaOpin kartta-alustaan ja oman kunnan karttaan esimerkiksi Paikkatiedon ABC -tehtävien avulla.
 • Harjoitelkaa myös pistekohteen tallentamista kartta-alustalle.

 

Vaihe 3. Valitkaa retkikohteet

 • Opettaja rajaa alueen, josta omat retkikohteet voi valita.
 • Valitkaa omat retkikohteet ja merkitkää ne paperikartalle.

 

Vaihe 4. Tehkää retki ja ottakaa kuvat

 • Tehkää retki tai useampia retkiä kohteisiin, joissa otatte kuvat paikasta. Voitte sijoittaa maskotit kuviin.
 • Ottakaa kuvat niin, että ne houkuttelevat muitakin retkeilemään kohteeseen.

 

Vaihe 5. Kirjoittakaa esittelytekstit

 • Hahmotelkaa paperille lyhyet tekstimuotoiset kuvaukset omista retkikohteista.
 • Kuvaukset kertovat:
  • millainen paikka on
  • mitä siellä voi tehdä
  • miksi sinne kannattaa mennä

 

Vaihe 6. Tallentakaa tiedot kohteista kartta-alustalle

 • Luokaa kartalle pistekohteet paikkoihin, joissa retkikohteet sijaitsevat.
 • Kirjoittakaa kuvaukset.
 • Kohteet voi tallentaa kategoriaan “Rakennukset ja toiminnot”.  Valitse lisäksi kohdettasi parhaiten vastaava luokka.
 • Muistakaa jakaa kohde vähintään luokalle/ryhmälle tallentaessasi kohdetta.
 • Tallennettuun kohteeseen voi liittää itse otetut kuvat.

 

Sirkku_ja_katikuvaVaihe 7. Työn viimeistely, esittely ja jakaminen

 • Tehkää koulun seinälle kooste projektista, jossa on retkikohteet kartalla ja ryhmien maskotit.
 • Toteuttakaa loppuarviointi.
 • Opettaja voi tallentaa valmiin karttaesityksen työtilana ja jakaa linkin karttaesitykseen oppilaiden perheille ja/tai muille luokille.

Vinkki! PaikkaOppi Mobiililla voit tallentaa kuvat ja tekstit retkellä suoraan kartalle. Katso ohje mobiilisovelluksen käyttöön.

OHJEET KARTTA-ALUSTAN KÄYTTÖÖN

Kurssin luominen

Video-ohje   Kirjallinen ohje

PaikkaOppi Mobiilin käyttöohje

Kirjallinen ohje

Piste- ja viivakohteen tallentaminen kartta-alustalle selaimen kautta

Video-ohje   Kirjallinen ohje

Kuvan liittäminen pistekohteeseen

Video-ohje     Kirjallinen ohje

Työtilan tallentaminen ja karttaesityksen jakaminen

Video-ohje    Kirjallinen ohje

Kaikki video-ohjeet

Video-ohjeet

 

Lataa tästä:

Mallin kehittäjien projektikuvaus Luokkaretki -projektista.

Mallin kehittäjät: luokanopettajat Kati Andersén ja Sirkku Alin, Puolalankoulu, Turku.

Kommentarer är stängda