Matikkapähkinä 3: Kumpi on suurempi…?

Tehtävä sopii ala- ja yläkoulun matematiikan tunnille välipalatehtäväksi. Tehtävä kehittää matemaattisen ajattelun ja mittaamisen taitoja.

Tehtävä

Kumpi on pinta-alaltaan suurempi:

  • Turun Hirvensalo vai Oulun Hailuoto?
  • Entä Leppävirta vai Heinävesi itä-Suomessa?

1.Laske alueiden pinta-alat mittatyökalun avulla. Kuntien rajat saat esille valitsemalla Kartta-aineistoista Kunnat (Paikannimet ja hallinnolliset rajat) ja Pohjakartta (Taustakartat).

2. Mitä pinta-alan yksikköä kannattaa käyttää alueiden koon ilmoittamisessa?

Tee lisää!

  • Valitse itse Suomesta kaksi aluetta ja vertaa kumpi on suurempi.
  • Voit verrata alueiden asukastiheyttä.
  • Kokeile pinta-alan muunnoksia m²-km² yhdellä  alueella.

Kommentarer är stängda