Resemässa

snowboarding-in-finland-8-1403548-1600x1200-1Uppgiften riktar sig till högstadiets geografiundervisning för niondeklassister. I tillämpad form kan idén användas också i undervisningen i miljö- och naturkunskap för fjärdeklassister. Uppgiften kan genomföras i samarbete med lärare som undervisar i till exempel modersmålet, främmande språk, matematik eller marknadsföring. Uppgiften går ut på grupparbeten där man producerar ett kartmaterial över landskapsområden (storområden) som fungerar som bas för en fiktiv resemässa.

UNDERSÖKNINGENS OLIKA SKEDEN OCH LÄROPLANENS MÅL FÖR LÄRANDET
luokkaretkikartan_kuvaus

BAKGRUND

Finland kan delas in i sex landskapsområden: Sydvästra Finland, Södra Finland, Insjöfinland, Österbotten, Vaara-Finland och Lappland. Uppgiften består av att i grupp producera ett så intressant kartmaterial som möjligt över ett landskapsområde där områdets natur- och kulturgeografiska sevärdheter och andra intressanta objekt presenteras.

GENOMFÖRANDE

Skede 1. Avgränsa landskapsområdet

 • Rita en polygon kring landskapsområdet så noggrant som möjligt med hjälp av verktyget Lägg till ett polygonobjekt. Avgränsningen är lättare att göra visar gränserna för kommuner och landskap i kartvyn. Ni hittar dem under Ortnamn och administrativa gränser.
 • Spara polygonen som klassen turismområde.
 • Lägg till en beskrivning av området. Beskrivningen kan till exempel innehålla de viktigaste orterna och naturens särdrag.

Skede 2. Välj ut intressanta objekt

 • Försök hitta intressanta resmål på ert område som ni vill visa för de andra grupperna.
 • Bekanta er på förhand med vilka kategorier och klasser som finns tillgängliga så att ni kan klassificera era resmål på ett logiskt sätt.
 • Rita in de resmål ni valt som punkt- eller polygonobjekt. Beskriv varje resmål klart och tydligt på god svenska. Beskrivningen skall ge besökaren en uppfattning om vad resemålet erbjuder samt öppethållningstider och prisuppgifter.

Skede 3. Planera en turistrutt

 • Planera en turistrutt på ert område, en rutt som särskilt tilltalar unga.
 • Mät avstånden mellan olika resmål och ta reda på vilka kommunikationsmedel man kan använda för att resa mellan de olika platserna.
 • Rita in rutten på kartan som ett linjeobjekt.

Skede 4. Gör en budget för rutten

 • Gör en resebudget där ni beaktat resekostnaderna och eventuella inträdesavgifter (i samarbete med matematikläraren). Bensinpris och -förbrukning fastställs på förhand så att alla grupper använder samma värden så att resultaten är jämförbara med varandra.

Skede 5. Gör ruttbeskrivningen på ett främmande språk och presentera rutten för de andra

 • Skriv korta beskrivningar över rutten och resmålen på valfritt främmande språk (samarbete med språklärarna).
 • Förbered er för att presentera ert eget område för de andra grupperna. Använd kartmaterialet i PaikkaOppi och vid behov annan presentationsgrafik.
 • Skriv en självbedömning och kamratbedömning av projektet då presentationerna har framförts.
matkailumessut2

Resultatet av ett projekt som använt sig av den här uppgiftsmodellen. Projektet är gjort av klass 9E vid Karstuenheten vid Raunistula skola i Åbo. Som lärare fungerade modellens utvecklare, läraren i biologi och geografi Linda Tammelin.

 

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV KARTTJÄNSTEN

Kommentarer är stängda