Suunnistetaan!

Tällä sivulla on erilaisia suunnistustehtäväideoita, joissa käytät apuna PaikkaOpin mobiilisovellusta. Tehtävät soveltuvat kaikille oppijoille alakoulusta lukioon. Suunnistuksesta saa monialaisen oppimiskokonaisuuden sisällyttämällä rastipisteille eri oppiaineisiin liittyviä tehtäviä.

 

Alla olevia suunnitustehtäviä voi toteuttaa yksittäisinä tai yhdistää keskenään. Esimerkiksi valokuvasuunnistus voi sisältää QR-koodeilla jaettuja tehtäviä, jotka voi palauttaa PaikkaOppi Mobilen avulla.

PaikkaOppi Mobiili -sovelluksella on helppo ja nopea tallentaa suunnistustehtävien vastauksia. Vastaukset voivat olla kuvia, videoita tai tekstejä suoraan kartalle oikeaan paikkaan sijoitettuna.

Sovelluksen avulla suunnistuspisteiden vastaukset kootaan helposti yhteen kartta-alustalle. Sijaintitietojen avulla voidaan varmistaa että oppilaat ovat löytäneet oikean kohteen maastossa. Lisäksi vastauksia on helppo muokata ja tarkastella jälkikäteen tietokoneen avulla.

Katso PaikkaOppi Mobiilin käyttöohjeet.

 

 

Perinteinen suunnistus

PaikkaOppi -sivuston karttapalvelussa opettaja voi laatia kartan haluamaltaan alueelta karttamerkkeineen. Karttaan voidaan merkata pisteet jo sivustolla ja jakaa kartta sähköisesti oppilaille joko kuvana tai työtilana (linkkinä kartta-alustalle oikeaan kohtaan).

Kartan voi myös tulostaa. Tulostetussa kartassa pisteet voivat olla valmiina tai kartan voi laminoida ja pisteet merkitä siihen tussilla, jolloin samaa karttaa voi käyttää uudelleen.

Geokätköily – aarteenetsintää lähimaastossa

Geokätköily on modernia aarteenetsintää maastossa. Geokätköilyssä yhdistyvät oppiminen ja löytämisen ilo ja samalla oppilaat saavat liikuntaa. Geokätköilystä voi kehittää myös monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Tarvitaan:

 • riittävä määrä älypuhelimia tai tabletteja, joissa on internetyhteys
 • esimerkiksi PaikkaOppi
 • muistiinpanovälineet tai sähköinen alusta muistiinpanoille
 • koordinaatit ja mahdolliset lisävihjeet sähköisenä tai paperilla

Esityöt:

Opettaja vie maastoon haluamansa määrän valitsemiaan geokätköjä, piilottaa ne ja ottaa pisteen koordinaatit ylös.

Mikä geokätkö voi olla?

Kätkön tulee olla säältä suojattu, esimerkiksi muovirasia tai minigrip-pussi. Kätkössä voi olla:

 • jotain, jonka oppilaat voivat ottaa mukaansa
 • paperi, johon oppilaat kirjoittavat nimensä
 • tehtävä, johon oppilaan tulee vastata
 • yksi sana tai kirjain, jotka muodostavat yhdessä sanan tai lauseen

Koordinaattien lisäksi oppilaille voi laatia kirjallisia ohjeita kuten ”kätkö sijaitsee koordinaateista noin 10 metriä kaakkoon” tai ”kätkö sijaitsee koivun juurella”.

Kätköjen sijaintivihjeet tai kätköjen sisältämät tehtävät voi muotoilla niin, että niissä on eri oppiaineisiin liittyviä tehtäviä. Tällöin vihjeiden avulla saadaan harjoitettua valitun oppiaineen taitoja ja tietoja. Esimerkiksi:

 • sijaintivihje, matematiikka: kätkö sijaitsee 0,5*10m säteellä.
 • sijaintivihje, matematiikka ja maantieto: kätkö sijaitsee 200 metriä suoraan koilliseen koulun pääovelta.
 • kätkön sisältötehtävä, kuvataide, matematiikka: kuvataan erilaisia geometrisia muotoja tai symmetrioita lähiympäristössä tai havainnoidaan ja kuvataan erilaisia materiaaleja tai pintoja kätkön lähellä.
 • kätkön sisältötehtävä, biologia: nimeä puulajit kätkön lähistöllä.

Sisältötehtävien vastaukset palautetaan PaikkaOppi Mobiililla kartta-alustalle.

Vinkki! Myös oppilaat voivat osallistua esitöihin. Tällöin kukin oppilas, ryhmä tai pari laatii yhden tai useamman geokätkön. He merkitsevät koordinaatit, piilottavat kätkön ja laativat vihjeen. Geokätkön luomisen jälkeen oppilaat esittävät kätkönsä opettajalla ja opettaja jakaa kätköt muille oppilaille tai vaikka toiselle luokalle.

Valokuvasuunnistus – suunnistetaan valokuvanottopisteille

Valokuvasuunnistus tapahtuu kartan ja valokuvien avulla. Siinä karttaan on merkitty pisteitä, reitti tai alue ja valokuvia, jotka on otettu kartan kuvaamalta alueelta.

Oppilaiden on tarkoitus löytää pisteet, joista valokuvat on otettu. Pisteille voi lisätä tehtäviä, joihin oppilaiden tulee vastata, esimerkiksi ”tunnista kuvan kasvi”, ”mikä rakennus on kuvan eteläpuolella?” tai ”tee 10 haaraperushyppyä”.

Tehtävien avulla valokuvasuunnistukseen voi integroida eri oppiaineita.

Valokuvasuunnistus voidaan toteuttaa eri teemoilla. Valokuvien teemoina voi olla vaikka

 • pinnanmuodot
 • patsaat
 • kasvit
 • liikenneturvallisuus
 • erilaiset havainnointitehtävät kuten ”kuvaile pisteen äänimaisemaa”

Esityöt:

Opettaja laatii kartan, pisteet, valokuvat ja mahdolliset tehtävät. Opettaja jakaa materiaalit oppilaille sähköisenä tai paperilla. Myös oppilaat voivat osallistua valokuvasuunnistuksen laadintaan.

Suunnistuksesta valokuvia – havainnot karttapohjalle PaikkaOppi Mobiililla

Tämä suunnistus voidaan toteuttaa joko ohjatusti antamalla oppilaille etukäteen valitut pisteet tai vapaasti jolloin oppilaat saavat vain ohjeet, joiden perusteella valitsevat pisteet.

1. Ohjattu suunnistus:

Opettaja laatii karttapohjan, johon on merkattu pisteet valmiiksi. Kukin piste voi sisältää oman tehtävänsä, jonka oppilaat tekevät ja palauttavat PaikkaOppi Mobiilin avulla.

Tehtävä palautetaan siinä paikassa, jossa se toteutetaan. Tällöin vastaus näkyy kartalla symbolina oikeassa sijaintipisteessä ja siinä on koordinaattien lisäksi tekstiä ja/tai kuva.

 

2. Vapaa suunnistus:

Oppilaat valitsevat annetulta alueelta pisteet, jotka heidän mukaansa vastaavat parhaiten annettuun tehtävään. Oppilaat voivat esimerkiksi etsiä tiettyyn teemaan liittyviä asioita sovitulta alueelta. Vinkkejä teemoihin on alla olevassa laatikossa.

Oppilaat menevät valitsemiinsa paikkoihin, tekevät tehtävät ja palauttavat vastauksensa PaikkaOppi Mobiilin avulla sijaintipisteenä, johon liittyy tekstiä ja kuva.

 

QR-koodit osana suunnistusta

Suunnistuksessa suunnistuspisteet voivat sisältää erilaisia tehtäviä. Tehtävät voidaan jakaa oppilaille monella tapaa, ja yksi maasto-olosuhteisiin soveltuva ja paperiton tapa on QR-koodit.

QR-koodi toimii kuvalinkkinä verkkosivulle. Opettaja voi itse luoda QR-koodeja erilaisille verkkosivuille www-osoitteiden perusteella ja linkin takaa voi löytyä mitä tahansa; kuva, video, tekstiä yms.

Huom! Jos oppilailla ei ole verkkoyhteyttä mobiililaitteissa, QR-koodin takaa löytyvän viestin täytyy olla tekstimuodossa. Tällöin koodin saa avattua.

Luo QR-koodeja:

QR-koodi luodaan kopioimalla halutun verkkosivun linkki ja liittämällä se QR-koodien luontisivuston tekstikenttään, esimerkiksi http://www.qr-code-generator.com/ -sivulla. Sivu luo tekstimuotoisesta verkko-osoitteesta kuvan, joka on helppo jakaa oppilaille.

Kopioi ja liitä haluttu verkko-osoite tekstikenttään ja ohjelma luo koodin. Kuvan lähde: http://www.qr-code-generator.com/ (muokattu printscreen)

Käytä QR-koodeja:

QR-koodien lukemiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti, jossa on sopiva sovellus (QR reader -iOS, QR Code Reader -Android).

Kun avaat lukija-sovelluksen ja viet sovelluksessa avautuvan kameran qr-koodin päälle, sovellus skannaa koodin ja avaa halutun sivuston.

Lataa qr-koodinlukija ja kokeile tällä koodilla!

Etsi rastit ja ratkaise tehtävä

Opettaja merkitsee kartta-alustalle rajatun alueen Lisää viivakohde -työkalulla. Oppilaat saavat etsiä opettajan tai toisten oppilaiden alueelle etukäteen piilottamia rasteja kyseiseltä alueelta.

Tähän suunnistukseen voi liittää tehtävän, jonka ratkaisemiseen löytyy vihjeitä rastipisteiltä. Kun vihjeet lopuksi kootaan yhteen, tehtävä saadaan ratkaistuksi. Tehtävä voi olla esimerkiksi

 • A. palapeli: kootaan rastipisteiltä löytyneet kuvan palaset yhteen kuten palapeli. Kuvan palasista muodostuu yhdessä joku kokonainen hahmo.  Kuva ja palasten leikkaaminen kannattaa suunntella niin, että kokonaisuus paljastuu vasta kun suurin osa tai kaikki palaset ovat löytyneet.
 • B. laskutehtävä: jokaiselta pisteeltä löytyy numero tai laskutoimitus. Tehtävä on läpäisty, jos numeroiden tai laskutoimitusten yhteenlaskettu summa on sama kuin opettajan antamassa tarkastuspaperissa.
 • C. tarinan kokoaminen: jokaiselta rastipisteeltä löytyy lause. Kun lauseet kootaan yhteen ja järjestetään, niistä muodostuu järkevästi etenevä tarina.

Rastipisteiltä löytyneet vihjeet voi tallentaa PaikkOppi Mobiililla kartta-alustalle. Tässä on kaksi vaihtoehtoa:

 1. Yksilötyöskentely: Oppilas ei näe mobiilisovelluksessa kuin omat tallennuksensa, jolloin jokaisen oppilaan täytyy käydä kaikki pisteet läpi ratkaistakseen tehtävän.
 2. Ryhmätyöskentely: oppilaat jakavat pisteiden etsimisvastuut ja jokainen tallentaa jonkun pisteen kartalle. Lopuksi oppilaat menevät selaimen kautta (www.paikkaoppi.fi) karttapalveluun, jolloin he näkevät toistensa pisteet ja voivat ratkaista tehtävän yhdessä.

Tehtävien kehittäminen biologian ja maantieteen opettaja Marianna Kuusela

Kommentarer är stängda