Suunnitellaan oma kylä

Tässä tehtävässä koko luokka suunnittelee yhdessä kylän tai kaupunkikeskustan. Tehtävä toteutetaan pienissä ryhmissä. Jokainen pienryhmä vastaa yhden tai muutaman toiminnon, esimerkiksi kaupan tai asuinrakennuksien, sijoittamisesta kylään. Ryhmien täytyy tehdä yhteistyötä, jotta kylästä tulee toimiva. Tehtävä sopii ala- ja yläkouluun sekä lukioon ympäristöoppiin, maantieteeseen ja yhteiskuntaoppiin.

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet tehtävälle
kylan_suunnittelu

 

Valmistautuminen

 

 • Opettaja ja oppijat luovat tunnukset palveluun. Oppijoiden tunnukset voivat olla myös ryhmätunnuksia. Rekisteröitymislomakkeeseen kirjoitetaan tällöin oppijan nimen kohdalle  ryhmän nimi.
 • Opettaja luo kurssin tehtävää varten.
 • Jokainen pienryhmä käyttää yhtä konetta (pöytäkone tai läppäri).

 

Vaiheet

 

Vaihe 1. Kylän suunnittelu

 
Kirjaudu PaikkaOpin kartta-alustalle.

Päätä yhdessä luokan muiden pienryhmien kanssa, mikä alue omasta tai jostain toisesta kunnasta valitaan kylän pohjaksi. Se voi olla esimerkiksi asuinalue, lähiö tai keskusta-alue. Erilaisia alueita voi katsella kartta-alustalla lähentämällä kartta oikeaan kuntaan. Tämä tapahtuu joko hiiren rullalla tai karttaikkunan vasemmassa yläreunassa olevalla +/-säätimellä.

Valitse toiminnot, jotka sijoitetaan kartalle. Alla olevassa kuvassa on listattu ne toiminnot, jotka kartalle voi sijoittaa. Ne löytyvät myös PaikkaOpin kartta-alustalta. Mene kartta-ikkunan oikealle puolelle Kohteet -valikkoon ja kategoriaan Rakennukset ja toiminnot.

kaupungin_toiminnot

Suunnittele:

 • mitä toimintoja omassa kylässä tai keskustassa tarvitaan.
 • mitkä toiminnot ovat tärkeimpiä ja kannattaa sijoittaa kartalle ensimmäisinä.
 • mihin paikkoihin alueella toiminnot kannattaa sijoittaa. Malleja löytyy tarvittaessa esimerkiksi eri kaupunkien opaskartoista.

 

Vaihe 2. Taustakarttojen valinta

 
Valitse karta-aineistoista:

 • Taustakartoista Pohjakartta.
 • Maankäyttö ja liikenne -teemasta Liikenneverkko.

 

Vaihe 3. Toimintojen sijoittaminen kartalle

 
kaupungin_toiminnot_tallentaminen

Tallenna kohteet kartalle pistekohteina:

 • Klikkaa salaman kuvaa työkaluvalikossa.
 • Vie hiiren kärjessä oleva punainen pallo toiminnon sijaintipaikkaan ja kiinnitä se karttaan klikkaamalla kerran.
 • Kategoriaksi valitaan Rakennukset ja toiminnot.
 • Luokka valitaan sijoitettavan toiminnon mukaan.
 • Kohteen nimeksi annetaan tarkempi nimi toiminnolle, esimerkiksi liikuntapaikkaluokkaan kuuluva kohde voi olla pururata.
 • Kuvauskenttään kirjoitetaan lyhyt teksti millainen toiminto tarkemmin ottaen on.
 • Kohde jaetaan valitun kurssin jäsenille ja tallennetaan.

Nyt tallennettu kohde näkyy symbolina kartalla.

Vinkki! Jokaista asuinrakennusta ei tarvitse välttämättä merkitä erikseen karttaan, vaan yksi asuinrakennusta symboloiva pistekohde voi tarkoittaa yhden korttelin rakennuksia. 
 

Vaihe 4. Väliarviointi

 
Kun kohteet on merkitty kartalle haluttuihin paikkoihin, arvioi yhdessä muun luokan kanssa, ovatko toiminnot nyt järkevillä paikoilla vai pitäisikö niiden sijaintia muuttaa.

Muutoksia kohteisiin voit tehdä:

 • Klikkaamalla kohteen symbolia kartalla.
 • Avautuvassa ominaisuustietoikkunassa valitse Muokkaa sivun alareunassa.
 • Nyt voit raahata punaisena renkaana näkyvää kohdetta uuteen paikkaan. Voit myös muokata kohteen kuvausta, luokkaa tai jakamisstatusta.

Tässä vaiheessa voit myös halutessasi lisätä kohteeseen kuvan:

 • Avaa ominaisuustietoikkuna klikkaamalla kohteen symbolia.
 • Valitse Liitetiedostot ominaisuustietoikkunan yläreunasta.
 • Vihreistä plussapalloista pääset hakemaan kuvan omalta koneeltasi.
 • Muista antaa kuvalle nimi ja tallentaa liitetiedosto.

 

Vaihe 5. Kylä valmis!

 
Pääset katsomaan valmista karttaesitystä näin:

 • Kirjaudu selaimen kautta sisään PaikkaOpin kartta-alustalle omilla tunnuksilla.
 • Valitse karttaikkunan oikealta puolelta Kohteet -valikko (kuvassa alla nro 1.).

etsi_kartta

 • Vaihda alasvetovalikon teksti Näytä omat kohteet kurssinne nimeksi (kuvassa nro 2.).
 • Klikkaa vielä auki Rakennukset ja toiminnot -kategoria, johon kohteet on tallennettu (kuvassa nro 3.).

Lopuksi yhdessä voitte keskustella

 • Millaista tällaisessa kylässä olisi asua.
 • Mitä muita toimintoja haluaisitte vielä kyläänne.

 

Mallin kehittely PaikkaOppi -koordinaattori Virpi Hirvensalo

 

Kommentarer är stängda