Gymnasieuppgift 4 – en temarutt med PaikkaOppi Mobil

I den fjärde delen i uppgiftspaketet för gymnasiet gör du en temarutt på en karta och lägger in bilder längs rutten med hjälp av PaikkaOppi Mobil.

Naturen på Ytterö (Yyteri på finska) är en temarutt med naturen som tema som går längs sanddyner och siltstränder på Ytterö i Björneborg. Kartlagren är valda så att naturobjekten syns tydligt.

 

Som tema kan du välja till exempel

 • stadsparker
 • trafik
 • farliga platser
 • egna favoritställen
 • historiska platser
 • vackra platser
 • kontraster
 • fina naturobjekt
 • vilket tema som helts som du tycker är intressant

 

Förberedelser

 

 • Läraren skapar en kurs för temakartor.
 • Eleverna väljer den här kursen på sina egna administrationssidor.

 

Förverkligande

 

A. Välj ett tema

 • Gå igenom listan över teman och kolla sedan omgivningen i närheten av skolan med hjälp av PaikkaOppi-karttjänsten.
 • Välj ett tema för din egen rutt.

B. Planera och rita rutten

 • Logga in i PaikkaOppis karttjänst med en webbläsare.
 • Rita din rutt med verktyget Lägg till ett linjeobjekt. Du hittar verktyget uppe i verktygsmenyn, under Skapa objekt (blixtikonen).
 • Rita in åtminstone fem punkter i din rutt, så att varje punkt representerar det tema du valt (t.ex. vackra naturobjekt).

C. Ladda PaikkaOppi Mobil och ta bilder av objekten längs din rutt

 • Här finns anvisningar för hur du laddar och använder PaikkaOppi Mobil.
 • Gå längs din rutt och använd PaikkaOppi Mobil för att fotografera dina objekt och skriva in en kort beskrivning av dem.

D. Sammanställ din karta

Du hittar din rutt och de bilder du tagit med mobilappen genom att logga in i PaikkaOppis karttjänst med en webbläsare.

 • Sammanställ en karta som består av lämpliga kartlager och inställningar. Du kan till exempel ändra genomskinligheten eller ordningsföljden på kartlagren och färgen och tjockleken på din ruttlinje.
 • Du kan också komplettera informationen för varje punkt som ingår i rutten.

E. Spara din rutt både som arbetsyta och som bild

 • Arbetsytan sparar du med verktyget Spara och öppna arbetsytor (diskettbilden) i verktygsmenyn.

F. Kopiera bilden och länken till arbetsytan till ett textbehandlingsprogram

G. Skriv en presentation av din rutt

 • Berätta vad rutten heter och vilket tema den har. Varför valde du just den här rutten och temat? Var ligger rutten?
 • Berätta också kort varför du valde just de här punkterna för din rutt.
 • Motivera ditt val av kartlager.
 • Kom ihåg att i din text hänvisa till länken som leder till arbetsytan.

 

 

 

Kommentarer är stängda