Tärkeä tiedote kaikille käyttäjille

PaikkaOpin karttapalvelu on poistumassa käytöstä ylläpitorahoituksen puuttuessa.

Karttapalvelu pyritään pitämään normaalisti saatavilla 31.3.2023 saakka, ellei mikään tekninen syy pakota sulkemaan palvelua tätä aikaisemmin. Otathan sisältösi talteen mahdollisimman nopeasti.

Huom! Jos organisaatiosi on kiinnostunut ottamaan PaikkaOpin ylläpitoonsa, ota yhteyttä.

Paikkatiedon avoin oppimisympäristö

Napakoita video-ohjeita PaikkaOpin käyttöön. Katso tästä!

PaikkaOppi.fi on kouluille maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö. Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Oppimisympäristön interaktiivinen kartta toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille.

PaikkaOppi.fi är en kostnadsfri nätbaserad lärmiljö för skolor. Den innehåller verktyg för att lära sig grunderna i hur man hanterar geoinformation och anvisningar för hur geoinformation kan användas i olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt.

Karttjänsten innehåller en interaktiv karta som fungerar som projektplattform för elevernas egna observationer och upplevelser av omgivningen. Titta på presentationen av PaikkaOppi för lärare och elever

Oppimisympäristön käyttö on helppoa – ohjeet kartta-alustan käyttöön

Oppimisympäristön käyttö on helppoa! Käytön oppimiseksi on luotu havainnollistavia video-oppaita sekä selkeitä kirjallisia ohjeita kuvineen.

Katso video-oppaat »

Powered by Nirvana & WordPress.