Har du en drönare? Gör en egen flygbild!

Romi Rancken, drönarpilot

Du har kanske märkt att det finns flygbilder i PaikkaOppi-tjänsten? Det är Lantmäteriverket som bjuder på dem. Du har säkert också sett Googles flygbilder i Google Maps eller Google Earth. Flygbilder innehåller detaljerad geografisk information och används ofta som bakgrund i kartprojekt tillsammans med andra slags kartor. Traditionell flygfotografering är dyr och görs därför inte så ofta, men nuförtiden går det faktiskt också att göra sina egna flygbilder om man har tillgång till en drönare (UAV, obemannad flygfarkost). Populärast just nu är de så kallade multikoptrarna med fyra rotorer.

Multikopter

Flygfotograferingen går vanligtvis till så att man använder en app i sin smarttelefon för att ange vilken rutt och på vilken höjd (högst 150 meter) drönaren ska flyga. Appen har en karta där man ritar in gränserna för området man vill fotografera. Sedan räknar appen ut hur drönaren ska flyga och var bilderna ska tas för att hela området ska bli täckt. Flygrutten överförs trådlöst till drönaren som flyger iväg och utför sitt uppdrag. Drönaren vet hela tiden var den är eftersom den har en inbyggd GPS, och den här positionen använder den både för att navigera och för att geotagga bilderna, dvs skriva in latitud och longitud i bildfilerna.

Planerad flygrutt. Pilotens placering är markerad med en lila punkt.

När drönaren kommer tillbaka har den ett antal bilder – ofta hundratals – på sitt minneskort. De överförs till en dator och därifrån vidare till ett program eller webbtjänst som skapar en bildmosaik över området. Den här processen kräver mycket av datorn, för det är inte bara att pussla ihop bilderna, utan varje bild måste också korrigeras för att skalan ska vara enhetlig över hela den slutliga bildmosaiken – flygbilden. Om korrigeringen inte görs kommer skalan att variera i flygbilden. Flygbilderna i PaikkaOppi och Google Maps är korrigerade på samma sätt.

Enskild bild tagen från en drönare

Skalenlig bildmosaik

På det här sättet kan man göra sina egna flygbilder och till exempel följa med hur växtligheten på ett område utvecklas under olika årstider eller från ett år till ett annat. I Finland får drönare användas ganska fritt, men det finns ändå en del bestämmelser om hur och var man får flyga. Det viktigaste är att man inte förorsakar fara för andra. Man får inte heller förlora drönaren ur sikte. Bestämmelserna hittar du på Trafiksäkerhetsverkets hemsida.

 

Comments are closed.