Lukion tehtävät 2 - karttatulkinta

Lukion tehtäväpaketin osassa 2 voit valita kahdesta vaihtoehtoisesta karttatulkinnan harjoitteesta. Et tarvitse tunnuksia tehtävän toteuttamiseen. Kirjoita tulkintasi tekstinkäsittelyohjelmalla.

Vaihtoehto 1. Laadi kartta itse ja tee tulkinta

Kartan laatiminen

 1. Kirjaudu PaikkaOppi kartta-alustalle.
 2. Etsi Tiuruniemi Imatralta: kirjoita oikean reunan Haku -kenttään Imatra.
 3. Zoomaa lähemmäs, niin että Imatran keskusta-alue erottuu kartalta.
 4. Valitse karttakuvan yläreunan työkaluista Mittaustyökalu ja Mittaa etäisyyttä. Mittaa Imatran keskustasta 4 km luoteeseen ja löydät niemenkärjen nimeltä Tiuruniemi.
 5. Valitse sopiva mittakaava, jotta alue näkyy hyvin.
 6. Valitse kartta-aineistot näin: sivun vasemmassa reunassa on lista kartta-aineistoja. Otsikoita klikkaamalla saat auki teemakohtaiset valikot. Valitse Taustakartoista Peruskartta ja
  Maasto ja geologia -teemasta Rinnevalovarjostus ja syvyyskäyrät.
 7. Aseta kartta-aineistojen läpinäkyvyydet sopiviksi sivun oikean reunan Tasot -valikossa.
 8. Tallenna valmis karttakuvasi sivun yläreunan työkalulla Tulosta karttanäkymä PDF -tiedostoksi tai kuvaksi ja siirrä karttasi tekstinkäsittelyohjelmaan.

Karttatulkinta

 1. Mitä pinnanmuotoja näet kartassasi? Nimeä ne ja kuvaile niitä. Miten nämä pinnanmuodot ovat syntyneet?
 2. Mihin suurempaan kokonaisuuteen Tiuruniemi kuuluu?

 

Vaihtoehto 2. Tulkitse valmista karttaa

 1. Avaa PaikkaOpin kartta-alustalla työtila tai tulkitse alla olevia karttakuvia.
 2. Kerro pinnanmuodoista ja niiden syntytavoista.
 3. Pohdi myös, mihin suurempaan kokonaisuuteen alue kuuluu. Muista viitata oikeaan kuvaan.

tulkitse_karttaa

Kuva 1. Korkeuskäyrät, rinnevalovarjostus ja peruskartta.

 

tiuraniemi

Kuva 2. Rinnevalovarjostus.

 

tiuraniemi_peruskartta

Kuva 3. Peruskartta.

 

Tehtävä 2. vastaus

Karttatulkinta:

 1. Imatran alueella on paljon harjuja ja muita jäätikköjokikerrostumia. Luoteisrannalla on reunamoreeneja ja Salpausselän deltoja. Rantaviivojen luode-kaakko –suuntaus on muotoutunut jääkaudella jään liikesuunnan mukaan. Tiuruniemestä kaakkoon on laaja tasainen savialue ja De Geer –moreeneja. De Geer –moreenit ovat jäänreunan suuntaisia matalia moreenivalleja, jotka ovat syntyneet syvään veteen päättyneen jäätikön reunalle. Tiuruniemessä on paljon harjukuoppia eli suppia. Ne ovat syntyneet, kun jäätikön sulamisvirtojen kuljettama maan alle hautautunut mannerjäälohkare on sulanut ja sen yläpuolella ollut maa-aines romahtanut muodostaen suppilomaisen kuopan. Alueella on myös muinaisrantatasanteita eri korkeuksilla.
 2. Ensimmäiseen Salpausselkään

Tehtävämallin kehittäminen maantieteen ja biologian opettaja Marianna Kuusela

Comments are closed.