Lukion tehtävät 3 -ilmakuvatulkinta digitoimalla

Lukion tehtäväpaketin osassa 3 tutustut paikkatietoaineiston tuottamiseen tulkitsemalla ilmakuva-aineistoa PaikkaOpin verkkopalvelussa. PaikkaOpin verkkokarttapalvelu sisältää ilmakuvat koko Suomen alueelta ja digitointityökalut, joilla paikkatietoaineisto voidaan tuottaa karttapalveluun. Ilmakuvat on valmiiksi rekisteröity soveltuvaan koordinaattijärjestelmään.

Kaukokartoituksella tuotetut ilma- ja satelliittikuvat ovat keskeisiä lähtöaineistoja kartanteossa. Tällöin kuvista tehdään tulkinta, jossa niistä tunnistetaan erilaisia kartoitettavia kohteita. Paikkatieto-ohjelmistossa ilmakuvat muunnetaan vektoriobjekteiksi jäljentämällä ne alkuperäisestä aineistosta. Tätä kutsutaan digitoimiseksi.

Digitoitaessa ilmakuvaa siitä jäljennetään esimerkiksi tielinjat, peltojen, niittyjen ja erilaisten maanpeitealueiden ääriviivat sekä pistemäisten kohteiden, kuten isojen kivien ja rakennusten sijainnit.

 

Projektityön toteutus

 

Projekti voidaan toteuttaa pienryhmissä tai oppilaskohtaisesti. Projektityön keskeiset vaiheet

 • Pohdi soveltuva käyttötarkoitus kartallesi
 • Laadi digitointisuunnitelma
 • Toteuta kartta

Kartan käyttötarkoituksen määritteleminen on keskeinen askel kartanteossa. Sen perusteella päätetään, millaisia kohteita karttaan on syytä merkitä. Esimerkiksi autoilijalle tai toisaalta luonnossa liikkujalle suunniteltujen karttojen on pidettävä sisällään hyvin erilaisia tietosisältöjä. Autoilijalle tärkeitä tietoja ovat tiestöön liittyvät kohteet, kun taas lähimetsässä liikkujalle keskeisiä kartan sisältämiä kohteita saattavat olla vaikkapa suuret kivet, suoalueet tai polut.

Digitointisuunnitelmassa puolestaan määritellään tarkemmin kaikki ne kohteet ja kohdeluokat, joita karttakuva tulee sisältämään. Digitointisuunnitelma laaditaan kartan käyttötarkoituksen päättämisen jälkeen tarkastelemalla ilmakuvaa.

PaikkaOpin karttapalvelussa voit valita tuottamillesi kohteille tietyt kategoriat ja luokat. Tarkastele valitsemaasi aluetta ja pohdi millaisiin digitointiluokkiin alueen maankäyttökuviot ja -kohteet voidaan jakaa niin, että se tukee karttasi käyttötarkoitusta. Voit erotella esimerkiksi seuraavat kohteet:

 • Tiet (viiva)
 • Rakennukset (alue)
 • Pellot (alue)
 • Puistot (alue)
 • Vesialueet (alue)

Huomaa, että PaikkaOpin karttapalvelussa kullekin kohdetyypille on annettu oletusarvoinen visualisointimäärittely. Voit muuttaa viiva- ja aluemuotoisten kohteiden visualisointia haluamakseni klikkaamalla visualisoinnin esimerkkikuvaa Kohteet-välilehdellä.

Pidä mielessäsi digitointeja tehdessäsi karttakuvan sopiva yleistys ja luettavuus!

 

Kohteiden digitointi

 

Valitse ensimmäisenä alue, jolta haluat toteuttaa oman karttaesityksesi.

 • Siirrä karttaikkunan näkymä alueelle, jolta haluat tuottaa karttakuvan.
 • Lähennä kartta mittakaavaan 1:4000 (ohjeellisen mittakaavan näet karttaikkunan vasemmassa alakulmassa).
 • Kartta-palvelun vasemman laidan kartta-aineistoista aseta näkyväksi Ortoilmakuvat aineistoteemasta Ilma- ja satelliittikuvat.
 • Voit halutessasi säätää ilmakuva-aineistoa vaaleammaksi oikean laidan Tasot-välilehden säätimellä. Poista tällöin taustakartta karttaikkunasta valitsemalla Ei taustakarttaa aineistokirjastosta.

Digitoi ensin ilmakuvasta viivamaisia kohteita, kuten teitä ja polkuja. Digitoi tie sen keskilinjan mukaisesti.

 • Valitse työkalupalkista piirtotyökaluksi Piirrä viivamuotoinen kohde.
 • Klikkaa hiiren oikealla painikkeella karttaa tielinja kohdalla. Klikkaamaasi sijaintiin kiinnittyy punainen ympyrä.
 • Voit muodostaa digitointilinjaa etenemällä tielinjaa pitkin ja lisäämällä linjapisteitä klikkaamalla karttaa.
 • Lopeta digitointi kaksoisklikkaamalla karttaa.

Täytä avautuvassa ikkunassa digitointikohteen ominaisuustiedot. Valitse soveltuva kategoria ja luokka, jonka mukaan kohteet visualisointi määrittyy.

 • Anna kohteelle nimi (tässä tehtävässä voit jättää kuvaus-kentän täyttämättä)
 • Valitse koulu ja ryhmä
 • Valitse näkyvyys (Yksityinen)
 • Tallenna

Digitoi kaikki viivamaiset kohteet samalla tavoin ja anna niille ominaisuustiedot. Kaikki tallentamasi kohteet tallentuvat palvelun tietokantaan, josta ne voi myöhemmin hakea karttaikkunaan uudelleen.

Viivamaisten kohteiden digitoinnin jälkeen digitoi aluemuotoisia kohteita.

 • Digitoi aluemuotoisia kohteita valitsemalla piirtotyökaluksi Piirrä aluemuotoinen kohde.
 • Rajaa kohde klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella kohteen reunalla ja lisäämällä haluamasi määrä viivapisteitä kohteen ympärille.
 • Lopeta digitointi kaksoisklikkaamalla karttaa.
 • Täytä avautuvassa ikkunassa digitointikohteen ominaisuustiedot.

 

Valmiin ilmakuvatulkinnan tallennus

 

 • Kun olet saanut valmiiksi oman ilmakuvatulkinnan, tallenna se PDF-tiedostoksi tai kuvaksi.
 • Poista näkyvistä ilmakuva ja mahdollinen taustakartta niin, että karttaikkunassa näkyy vain itse digitoimasi kohteet.
 • Valitse työkalupalkista Tulosta. Avautuvassa ikkunassa voit määritellä karttanäkymän tallentamisen tulostettavaa muotoon.
 • Tallenna karttakuva.

Comments are closed.