Luonnon hyödyt ihmiselle

Tehtävä on suunnattu yläkoulun ja lukion maantieteen tai biologian oppitunneille. Tehtävässä tutustutaan ympäristön hyötyihin ihmiselle ekosysteemipalvelu -käsiteen avulla. Ekosysteemipalveluiden sijaan voidaan puhua myös luonnon tai ympäristön tarjoamista hyödyistä ihmiselle. Koulun lähiympäristöstä kuvataan tableteilla tai kännyköillä erilaisia ekosysteemipalveluita ja viedään kuvat kartta-alustalle. Lopuksi keskustellaan yhdessä.

luonnon-hyodyt

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet projektille
talventorrottajat

 

Työn valmistelu

 • Luo PaikkaOppiin kurssi tehtävää varten.
 • Varmista että oppilailla on omat tunnukset ja he ovat valinneet omista käyttäjähallinnoistaan luomasi kurssin.
 • Jos haluat jakaa ekosysteemipalvelu -lomakkeet paperiversiona, tulosta lomakkeet oppilaille valmiiksi.

 

Vaihe 1. Ekosysteemipalvelu -käsitteeseen tutustuminen

 • Oppilaat voivat lukea esimerkiksi kotona ekosysteemipalveluista. Mihin neljään luokkaan ekosysteemipalvelut jaetaan? Toinen vaihtoehto on keskustella käsitteestä yhdessä koulussa ja tehdä vaihe 2 kotona. Ohjeiden alla on kaksi linkkiä teksteihin aiheesta.

 

Vaihe 2. Kuvataan ekosysteemipalveluita

 • Oppilaat kuvaavat tableteilla, kännyköillä tai kameralla ekosysteemipalveluita koulun tai kodin lähiympäristössä joko yksin tai pienryhmissä.
 • Jokainen oppilas tai työpari ottaa neljä kuvaa eli yksi kuva jokaisesta ekosysteemipalvelun tyypistä (tuotanto-, säätely-, tuki- ja kulttuuripalvelut).
 • Oppilaille voi jakaa mukaan alla olevan lomakkeen muistilistaksi.

 

morgueFile_svklimkin

Vadelmat ihmisen ravintona kuuluvat tuotantopalveluihin.

Vaihe 3. Kootaan kuvat kartta-alustalle

 • Kartta-alustalle tallennetaan pistekohteina paikat, joissa kuvat on otettu. Kuvat palveluista liitetään tallennettuihin karttapisteisiin.
 • Tehtävä voidaan vetää yhteen katsomalla karttaesitystä yhdessä ja keskustelemalla siitä. Alla on joitakin keskustelun aiheita:

Millaisia palveluita lähiympäristöstä löytyi?

Minkä tyyppisiä palveluita oli eniten, mitä vähiten? Miksi?

Miksi ekosysteemipalveluiden säilyminen on tärkeää?

Mitä voit itse tehdä, jotta lähiympäristön ekosysteemipalvelut säilyvät jatkossakin?

 

Ohjeet tehtävän toteuttamiseen PaikkaOpin kartta-alustalla

 • Siirrä tarvittaessa kuvat laitteelle, jolla PaikkaOppia käytetään usb-kaapelin tai esim. pilvipalvelun kautta.
 • Oppilaat luovat pistekohteet paikkoihin, joissa kuvat on otettu. Ekosysteemipalvelut kannattaa tallentaa kategoriaan: luonto- ja ympäristöhavainnot. Luokan voi valita kohteen mukaan. Kohteelle annetaan nimeksi esimerkiksi koivu. Kohteen kuvaukseen määritetään, mikä ekosysteemipalvelu on kyseessä.
 • Kuvat liitetään pistekohteisiin kohteiden tallentamisen jälkeen.
 • Katso kirjalliset ohjeet pistekohteiden luomiseen ja kuvien liittämiseen.

Huom! PaikkaOppia voi käyttää myös tableteilla (tai Android-käyttöjärjestelmää hyödyntävillä) kännyköillä. Android -käyttöjärjestelmää käyttävissä laitteissa kannattaa ladata PaikkaOppi -sovellus. Muita käyttöjärjestelmiä käyttävillä laitteilla PaikkaOppi toimii selaimen kautta.

 

Tietoa ekosysteemipalveluista:

Ekosysteemipalvelut. Suomen luonnonsuojeluliitto.

Mitä tarkoittavat ekosysteemipalvelut ja mitä ne ovat kaupungissa? Opetushallituksen Lähellä kaupungissa -verkkosivusto.

 

Tehtävä on sovellus Valonian ympäristökasvattaja Susanna Auvisen ja koordinaattori Virpi Hirvensalon kehittämästä tehtävästä ”Ekosysteemipalvelut koulun lähiympäristössä” Lähellä kaupungissa -sivustolla.

Kuva: MorgueFile, svklimkin.

Comments are closed.