Yleinen malli tutkimuksen toteuttamiseen

Tätä tutkimusprojektin mallia voi käyttää eri oppiaineissa sekä ala- että yläkoulussa soveltaen omaan aiheeseen ja aikatauluun.

Tutkimuksen lopputulos voi olla esimerkiksi PaikkaOpissa toteutettu karttaesitys, johon on liitetty kuvia, tekstiä ja/tai videoita.

Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi:

  • eläimet
  • kasvit
  • toiset ihmiset esimerkiksi heitä haastatellen
  • ympäristö
  • rakennukset

t-projekti

Comments are closed.