Paikkatieto opetuksessa

Sanna Mäki

Sanna Mäki
Maantieteen yliopistonlehtori
Maantieteen ja geologian laitos
Turun yliopisto

 

Oma historiani PaikkaOpin kanssa ulottuu varmaankin noin 15 vuoden taakse. Pieni joukko innokkaita paikkatietotoimijoita maakuntaliitosta ja yliopistolta koki työssään ja arjessaan paikkatiedon määrän ja roolin kasvun ja mietti, miten kansalaisten paikkatietotaitoja voitaisiin kestävällä tavalla kehittää.

Paikkatieto oli tuolloin vielä pienen ammattilaispiirin työsarkaa ja työskentelyn vaatimat laitteet ja ohjelmistot raskaita, kalliita ja monimutkaisia. Silti näkymät siitä, mitä kaikkea paikkatiedon avulla voi tehdä, olivat jo tuolloin avarat.

Koska Suomessa vallitsee vankka usko kouluopetuksen voimaan, melko pian keskusteluissa keskityttiin kouluille suunnattuun paikkatietopalveluun.

Jos kouluissa käytettäisiin ja tuotettaisiin paikkatietoaineistoja, kansalaisten osaaminen ja paikkatiedon tuntemus kehittyisivät väistämättä.

 

Paikkatiedon tulo opetussuunnitelmiin ja opetukseen

 

geomediaEnsimmäisen kerran paikkatieto mainittiin lukion maantieteen opetussuunnitelmassa vuonna 2003.

Paikkatietoteknologia ei kuitenkaan ollut vielä aivan kouluystävällistä. Oppikirjoihin liitettiin kaupallisten paikkatieto-ohjelmistojen kevytversioita, joiden asennus- ja käyttöönotto-ongelmien kanssa osa opettajista varmasti sai pari harmaata hiusta ja pitkäkestoisen digitalisaatioahdistuksen. Oppikirjoissa esiteltiin paikkatiedon teoriaa ja käyttökohteita, ja ohjeistettiin ohjelmien käyttöä tehtäväpaketeilla.

CD-rom-asennuspaketit jäänevät onneksi tekniikkalähtöiseksi välivaiheeksi ja pikku hiljaa paikkatiedon rooli opetuksessa on muuttumassa luontevammaksi.

Nyt uusissa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa paikkatiedon rooli korostuu, mutta myös arkistuu, ja se on niputettu muiden maantieteellisten tietolähteiden kanssa uuden geomedia-käsitteen alle.

PaikkaOppi – paikkatieto opiskelun kohteesta opiskelun välineeksi

 

toimi_colums_300Paikkatiedon opetuskäytön kehityksessä PaikkaOpilla on ollut aivan keskeinen rooli. Jo alusta lähtien PaikkaOppi pyrki ratkaisemaan paikkatiedon käyttöön liittyviä teknisiä sekä aineistoihin ja käyttöosaamiseen liittyviä ongelmia innovatiivisella tavalla.

PaikkaOpin tavoitteena oli tarjota kouluille helppokäyttöinen ja intuitiivinen paikkatiedon oppimisympäristö, joka ei vaadi asennuksia tai päivityksiä, vaan toimii täysin selainpohjaisena.

Palvelussa tarjottiin ensi kertaa ilmaiseksi käyttöön laadukkaita kansallisia aineistoja ja se mahdollisti myös ryhmätyöskentelyn paikkatiedon parissa. Tietokoneella käytettävän palvelun rinnalle kehitettiin myös mobiilisovellus, joka mahdollisti palvelun käytön myös maastossa.

PaikkaOppi kannusti käyttämään paikkatietoa alueellisten aiheiden ja ongelmien tutkimiseen ja opiskeluun sekä ratkaisumallien suunnitteluun.

Palvelun avulla monet nuoret ja lapset ovat vuosien aikana saaneet huikeita oivalluksia ja oppimiskokemuksia alueista, alueellisista vuorovaikutuksista ja maantieteellisistä ilmiöistä.

PaikkaOpin tulevaisuus

 

kayttajahallintaViime vuosikymmenen aikana sovelluskehitys on ollut nopeaa ja koulukäyttöön soveltuvia verkkopalveluita on kehitetty sekä Suomessa että maailmalla. Valtaosa palveluista on kuitenkin suunnattu laajemmalle käyttäjäkunnalle, eivätkä ne vieläkään ole aivan varteenotettavia kilpailijoita PaikkaOpille, jonka vahvuutena on keskittyminen palvelemaan erityisesti koulutusta.

PaikkaOpin ainutlaatuisuus näkyy myös siinä, että sen kehittäjiä on kutsuttu kertomaan palvelusta eri puolille maailmaa. PaikkaOpin menestyksen on mahdollistanut sen ainutlaatuinen kehittäjäyhteistyö, jossa julkisen hallinnon, yliopiston ja yksityisen yrityksen toimijat ovat työskennelleet jaetun tavoitteen eteen.

Vaikka PaikkaOpin rahoitus on monesti katkennut, jokainen taho on omalta osaltaan mahdollistanut palvelun toiminnan jatkuvuuden. Yhteistyö on ollut minulle henkilökohtaisesti mahtava kokemus – olen tutustunut suureen joukkoon alan asiantuntijoita ja todella ymmärtänyt ennakkoluulottoman yhdessä tekemisen voiman.

Toivottavasti PaikkaOppi saa jatkossakin mahdollisuuden uusiutua, kehittyä ja palvella koulua sekä yhteiskuntaa sukupolvesta toiseen.

Comments are closed.