Paikkatieto

paikkatietoPaikkatieto

 

Hyödyntäessä paikkatietoa on tärkeää, että alusta lähtien käytetään oikeita käsitteitä. Suurin osa olemassa olevasta tiedosta voidaan paikantaa. Tällaista tietoa kutsutaan paikkatiedoksi.

Perustietoa paikkatiedosta opettajalle

Mitä on paikkatieto?»
Paikkatiedon hyödyt»
Vinkkejä aloittelijalle»

Paikkatieto opetuksessa

Paikkatieto on geomediaa»
Paikkatieto monialaisena työkaluna»
Paikkatieto eri oppiaineissa»

Paikkatietoa alakoulusta lukioon

Paikkatieto on osa ympäristöopin ja maantiedon oppiaineiden sisältöjä ja tavoitteita peruskoulussa ja lukiossa. Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa opettajalla on vapaus muodostaa oppiaineen sisällöistä ja tavoitteista oppilaan oppimista tukevia kokonaisuuksia.

Tänne on opettajan työn tueksi kuvattu, millaisia paikkatietoa soveltavia kokonaisuuksia opetukseen voidaan muodostaa; mitä paikkatiedosta tulisi opettaa, ja millaisia kartta- ja paikkatietotaitoja opettajilta edellytetään.

Ympäristöoppi 1-2lk. »
Ympäristöoppi 3-6lk. »
Maantieto 7-9lk. »
Maantiede (lukio) »

 

Paikkatieto-osion www.paikaoppi.fi -sivustolle tuottanut Krista Koskelo.

 

 

 

Comments are closed.