Vinkkejä aloittelijalle

Vinkkejä aloittelijalle

 1. Etene omaan tahtiin

  Aloita tutustumalla yhteen ohjelmaan. Valitse oppilaiden kanssa lyhyt ja valmis harjoitus. Laajenna omaa osaamistasi, kun valitsemasi oppimistehtävät sitä edellyttävät. Koko ohjelmaa ei tarvitse hallita heti, vaan laajenna osaamista hiljalleen sitä mukaa, kun valitsemasi oppimistehtävät sitä edellyttävät.

 2. Aloita tutusta ohjelmasta

  Aloita tutusta karttapalvelusta tai paikkatietosovelluksesta. Sinun ei tarvitse käyttää haastavimpia työpöytäsovelluksia, jos et itse koe sitä opetuksesi kannalta tarpeelliseksi. Pidä mielessä, että eri ohjelmat on tehty eri käyttötarkoituksiin. Tutustu erilaisiin ohjelmiin ja niiden toiminnallisuuksiin. Valitse ohjelma, joka soveltuu juuri kyseiseen aiheeseen ja valittuun tehtävänantoon.

 3. Älä lannistu ongelmista

  Tekniset ongelmat ovat osa teknologian hyödyntämistä niin arjessa kuin opetuksessa. Opetuksen sujuvoittamiseksi voi olla hyvä, että olet kehittänyt vaihtoehtoisen tavan toteuttaa harjoitus, jos jotakin yllättävää tapahtuu.

 4. Suunnittele hyvin

  Hyvää suunnittelua ei voi korostaa liikaa. Testaa tehtävää etukäteen itse. Tällöin huomaat parhaiten, millaisissa tilanteissa oppilaat tarvitsevat todennäköisesti apua tai mitä tehtävänannossa olisi syytä parantaa.

 5. Käytä valmista ja sovella

  Hyödynnä valmiita tehtäväohjeistuksia. Voit muokata ohjeita niin, että ne sopivat opetuksesi ja oppilaittesi tarpeisiin. Omien taitojen kartuttua ja käytön vakiinnuttua keksit varmasti erilaisia tapoja hyödyntää paikkatietoa opetuksessasi ja yhdistelemään erilaisia sisältöjä, ohjelmia ja opetusideoita.

 6. Käytä perustellusti

  Käytä paikkatietoa vain sellaisissa tutkimus- ja ongelmanratkaisutehtävissä, joihin se tuo lisäarvoa, tehostaa opetusta tai oppimista.

Comments are closed.