Toimi

Toimi

Koulun tai kodin ympäristöissä tai harrastuksissa toteutettavat tehtävät, jotka painottavat toiminnallista oppimista mobiililaitteita apuna käyttäen. Tehtävissä kerätään toiminnan ohella omaa paikkatietoa tai hyödynnetään valmiita kartta-aineistoja.