Vesistötutkimus

vesisto_keskeiset_kyssaritVesistötutkimus soveltuu projektityöksi yläkouluun ja lukioon maantieteen ja kemian oppiaineisiin. Projekti voidaan toteuttaa joko kokonaan toisessa tai integroidusti kahdessa oppiaineessa jakaen työvaiheita kummallekin oppiaineelle.

Projektissa analysoidaan vesistöistä kerättyjä näytteitä ja tulokset esitetään PaikkaOpin kartalla. Tuloksia on helppo vertailla ja niistä on kiinnostavaa keskustella yhdessä, kun kaikkien tulokset näkyvät yhteisessä kartaesityksessä.

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet tehtävälle
vesistötutkimus

 

VALMISTAUTUMINEN

 

 • Kun opettaja ja opiskelijat ovat rekisteröityneet PaikkaOppiin, opettaja luo kurssin projektia varten.
 • Kartta-alustan käyttöä kannattaa harjoitella esimerkiksi Paikkatiedon ABC-tehtävien avulla ennen varsinaista työtä, jotta työskentely sujuu myöhemmin ongelmitta.
 • Kaikki tarvitsevat vesistötutkimuksen toteuttamista varten muistiinpanovälineet, puhelimen/tabletin kameran sekä suljettavat näyteenottopurkit.
 • Analyysin tekemiseen tarvittavat välineet ja ohjeet löytyvät tästä liitteestä.*

 

 

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Vaihe 1. Tutustu oman alueen vesistöihin ja valitse oma tutkimuskohde

 • Valitse yksi vesistö (joki, lampi, järvi tai meren ranta) kotisi lähistöltä. Apuna vesistön etsimisessä voit käyttää PaikkaOpin karttaa.

 

Vaihe 2. Tutki vesistön ympäristöä ja valitse vesinäytteen ottopaikka

 • Arvioi vesistöä PaikkaOpin eri teemakarttojen perusteella. Pelloilla, metsillä ja erilaisilla rakennetuilla ympäristöillä on keskeistä merkitystä valuma-alueeseen ja veden laatuun.

Arvioi vedenlaatua näytteenottopaikassasi asteikkolla 1-5 heikosta erinomaiseen?

 • Kirjoita muistiin arviosi sekä antamasi arvosanan vedenlaadusta myöhempää yhteenvetoa varten.
 • Tee etukäteisarvio (hypoteesi) veden laadusta kartoista hankkimasi tiedon pohjalta.

 

Vaihe 3. Näytteen ottaminen

 • Puhdista näytepurkit (0.5-1.0 litraa) ja merkitse niihin näytteenottopaikka ja -aika.
 • Ota vesinäytteet. Sulje purkit tiiviisti.
 • Arvioi näytteenottokohdan vettä sekä lähiympäristöä myös paikan päällä. Kirjoita ylös:
  • veden väri
  • mahdollinen haju
  • onko lähistöllä veden laatuun vaikuttavia tekijöitä (esim. jätekasat, muokatut pellot tai purkuputket)
  • ota kohteesta pari kuvaa
  • merkitse paikan koordinaatit ylös (ellet käytä PaikkaOppi -mobiilisovellusta)
 • Säilytä vesinäytteet viileässä ja tuo koululle seuraavana aamuna.

 

20160323_092301 (002)Vaihe 4. Vesinäytteen analysointi

 • Analysointi tehdään mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, jotta veden laatu ei muutu.
 • Tee mittaukset koululla opettajan ohjeiden mukaan.
 • Näytteistä selvitetään:
  • veden sameus
  • happipitoisuus
  • sähkönjohtavuus
  • happamuus
  • muita keskeisiä laadun ilmentäjiä
 • Kirjoita tulokset ylös paperille tai suoraan PaikkaOpin kartalle.

 

Esimerkki vesistötutkimuksen tuloksista kartta-alustalla.

Luostarivuoren yhdeksäsluokkalaisten tuloksia vesistötutkimuksesta kartta-alustalla. Voit klikata kuvaa suuremmaksi.

Vaihe 5. Tulokset PaikkaOpin kartalle

 • Jos käytät PaikkaOppia selaimen kautta, merkitse näytteenottopaikka tässä vaiheessa kartalle. Kirjoita tallennettavan kohteen kuvauskenttään lyhyt (noin parin kappaleen) sanallinen kuvauksen näytteestä:
  1. millaisia mittaustuloksia sait
  2. arvioi veden käyttökelpoisuutta virkistykseen (uinti, kalastus tms.) ja talousvedeksi (juomavesi, peseytyminen).
 • Liitä kohteen liitetiedostoihin kuvat näytteenottopaikalta.
 • Lopuksi tuloksia voidaan katsoa yhdessä ja verrata niitä keskenään sekä keskustella vedenlaadun erojen syistä. Vastasivatko etukäteisarviot veden laadusta mittaustuloksia?

Vinkki! Tutkimus on hyvä uusia ja seurata alueen veden tilan kehitystä. Tuloksista voidaan raportoida laajemminkin kun saadaan jatkuvuutta ja mittausvarmuus kasvaa.

 

 

OHJEET KARTTA-ALUSTAN KÄYTTÖÖN

 

Kurssin luominen

Video-ohje   Kirjallinen ohje

PaikkaOppi Mobiilin käyttöohje

Kirjallinen ohje

Piste- ja viivakohteen tallentaminen kartta-alustalle selaimen kautta

Video-ohje   Kirjallinen ohje

Kuvan liittäminen pistekohteeseen

Video-ohje     Kirjallinen ohje

Työtilan tallentaminen ja karttaesityksen jakaminen

Video-ohje    Kirjallinen ohje

Kaikki video-ohjeet

Video-ohjeet

 

Tehtävämallin ovat toteuttaneet turkulaisen Luostarivuoren koulun biologian ja maantiedon opettajat Ari Kalske ja Minna Hämäläinen.

*Kyseinen vesistötutkimuksen ohje on Marketta Pellisen Itä-Suomen yliopistossa tuottama Profiles -opiskelumateriaali, jota ei ole tehty PaikkaOppi -hankkeen yhteydessä. Ohje on kuitenkin hyvä ja helposti sovellettavissa myös tähän tehtävään.

Comments are closed.