PaikkaOppia jo vuodesta 2007

jukka_tulivuori

Jukka Tulivuori
opetusneuvos
Opetushallitus

 

 Geomediaa kaikille

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014 ja 2015) käytetään maantiedon ja maantieteen osa-alueissa sanaa geomedia.

Geomedia tarkoittaa karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä.

Vaikka geomedia on olennainen osa nimenomaan maantiedon ja maantieteen opetusta, se voidaan nähdä mielestäni laajemminkin osana kaikkien aineiden opetusta, monilukutaitoa tai ylipäätään laaja-alaista osaamista.

Nykypäivän yhteiskunnassa ei voi tulla toimeen ilman, että osaa käyttää erilaisia paikkatietopalveluita. Tähän tarpeeseen alettiin aikoinaan kehittää PaikkaOppi-palvelua kouluille ja oppilaitoksille.

 

Historian havinaa

Itse olen ollut mukana PaikkaOppi-hankkeessa jo sen alusta saakka, eli vuodesta 2007 alkaen. Tätä ennen olin ollut jo mukana toisessa Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa, jossa pohdittiin paikkatiedon käyttöä opetuksessa.

Alun perin koko PaikkaOppi-hankkeen ideana oli lähteä kehittämään suomalaista ja helposti käytettävää oppimisalustaa paikkatiedon opetukseen niin perusopetuksessa kuin lukiossa. Kentältä oli noussut selvä tarve sille, että tällainen sivusto olisi hyvä olla käytössä. PaikkaOppi onneksi mahdollistaa tämän vielä nytkin, mutta toki tekniikka on mennyt huimasti eteenpäin kuluneen kymmenen vuoden aikana.

Vaikka esimerkiksi Google Maps aloitti suurin piirtein samaan aikaan toimintansa (2005), on PaikkaOpissa sellaisia ominaisuuksia, joita Google Mapsista ei löydy.

PaikkaOppi sisältää juuri suomalaista paikkatietoinformaatiota. Rajapintojen avulla sinne saadaan monen eri tiedontuottajan sisältöjä. Näitä voidaan hyödyntää monen eri oppiaineen opetuksessa.

On tärkeää ymmärtää, miten paikkatietoa tuotetaan ja miten monella eri tavalla sitä voi käyttää. Monet internetissä käyttämämme palvelut hyödyntävät, ainakin ohjelmien taustalla, paikkatietoa. Siksi jokaisen kansalaisen olisi hyvä tietää paikkatiedon perusteet.

PaikkaOppi mukaan kaikkiin kouluaineisiin!

PaikkaOpin avulla voidaan monipuolistaa monen aineen opetusta:

  • maantiedossa tutkia ja kuvata paikkoja
  • biologiassa tehdä sähköisiä kasvioita
  • historiassa tutkia menneen ajan tapahtumia ja havainnollistaa niitä kartalla
  • liikunnassa käyttää paikkatietoja suunnistuksen apuna
  • kotitaloudessa tutkia ruokakauppoja ja niiden sijainteja

Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja vain mielikuvitus on esteenä PaikkaOpin hyödyntämiselle.

Uusia näkökulmia tuovat myös PaikkaOpin Android -sovellus ja hiljattain valmistunut iOS -sovellus, joiden avulla PaikkaOpin käyttö myös mobiilisti on tullut entistä helpommaksi.

PaikkaOppi on käännetty suurimmaksi osaksi myös ruotsiksi ja lisäksi saamenkielinen käännös on suunnitteilla. Todella pitkälle on siis päästy siitä, mitä kymmenen vuotta sitten lähdettiin tekemään. Hyvä niin.

Tervetuloa edelleen kaikki opettajat, oppilaat ja opiskelijat PaikkaOpin käyttäjiksi!

Kommentarer inaktiverade.