Fysikaalisia mittauksia ympäristössä

Harjoitus lukioon fysiikan 1. kurssille tai yläkouluun. Harjoituksessa mitataan erilaisia fysikaalisia suureita lähiympäristössä kännykän ja muiden helposti mukaan otettavien apuvälineiden avulla. Tulokset esitetään kartalla. Harjoitus voidaan hyvin tehdä yhtäaikaisesti porrastutkimuksen kanssa.

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet tehtävälle
vesistötutkimus

 

Harjoituksen valmistelu

 • Työn mittaus- ja havainnointiosuus on suunniteltu suoritettavaksi itsenäisesti, pareittain tai ryhmissä joko oppitunnin aikana tai kotitehtävänä. On tärkeää, että opettaja on etukäteen käynyt oppilaiden kanssa läpi mitä kentällä kuuluu tehdä.
 • Opettajalla ja oppilailla/oppilasryhmillä tulee olla käytössä tunnukset PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöön. Oppilaat voivat myös käyttää yhteistä tunnusta, jonka opettaja voi luoda palvelun käyttäjänhallinnan kautta.
 • Opettaja voi tallentaa tutkimusalueen työtilaksi PaikkaOpin kartta-alustalle ja jakaa työtilan linkkinä oppilaille. Oppilaat pääsevät linkin kautta heti oikeaan paikkaan oikeassa mittakaavassa. Näin nopeutetaan työn aloitusta.
 • Välineitä (riippuen mitä halutaan tutkia): lämpömittari (kännykkäkin toimii, jos ei tarkempaa), äänenvoimakkuuden mittari (kännykkäsovellus), sekuntikello (kännykkä), kamera (kännykkä), mittanauha.
 • Työhön riittää yleensä 2*75 min.

 

Harjoituksen toteuttaminen

 

Vaihe 1. Alustus luokassa

 1. Opettaja kertoo tulevista mittauksista, jotka suoritetaan ryhmittäin (useampi ryhmä voi tehdä samasta aiheesta, mikäli halutaan vertailua). Kerrotaan myös, että mittaustulokset esitetään muille myöhemmin.
 2. Jaetaan ryhmät ja aiheet (alla kuvassa esimerkkiaiheita). Huom. oppilailta tulee usein hyviä ideoita!
 3. Ryhmät ohjeistetaan tekemään mittauksia.

Mukaan otetaan myös muistiinpanovälineet, jolla tehdään merkintöjä kohteesta (esim. jos mitataan äänenvoimakkuutta Kauppatorilla, kirjoitetaan Kauppatori 75 dB jne.). Tämä on tärkeää, koska joskus oppilaat voivat unohtaa merkitä ko. kohteen muuttujan (esimerkiksi äänenvoimakkuuden).

 

Vaihe 2. Mittausten tekeminen ympäristössä

 1. Mittauksien tekeminen itsenäisesti ympäristössä. Jokainen suorittaa useamman mittauksen eri alueilla.  Näin mittaustuloksia alueiden välillä on mahdollista vertailla myöhemmin.

 

 

Vaihe 3. Tulosten tarkastelu ja esityksen valmistelu

 1. Mittausten jälkeen kirjaudutaan PaikkaOppiin ja tehdään merkintöjä luotuihin pisteisiin.
 2. Tehdään aiheesta esitys, joko suoraan PaikkaOppia käyttäen tai liittäen PaikkaOpista kaapatut kuvat osaksi PowerPoint-esitystä.

Vinkki! Keskeistä on alueellinen analysointi eri muuttujien kohdilla ja niitä selittävät tekijät!

Vaihe 4. Esittelyt

 1. Oppilaat esittelevät tutkimusaiheensa muille oppilaille. Esityksiin menee aikaa n. 3-10 min/esitys
 2. Voidaan keskustella, mitkä seikat vaikuttavat tulosten vaihteluun alueittain.

 

Tehtävämallin kehittäjä: biologian ja kemian opettaja Kalle Viherä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Kommentarer inaktiverade.