Gymnasieuppgift 6 – gör kartor för regionstudier

I del 6 av uppgiftspaketet för gymnasiet gör du en kartpresentation baserad på regionstudier. En karta är ett bra sätt att presentera regional information och kan också användas för att producera information genom att man tolkar kartan på olika sätt. Du kan skapa en mängd olika slags kartor med hjälp av PaikkaOppis karttjänst.

 

Bekanta dej med exempelkartan

Arbetsyta för Gamlakarleby

Gör din egen karta

A. Avgränsa området du vill arbeta med.

  1. Välj lämpliga kartor som bakgrund. Du kan använda till exempel kommun- och landskapsgränser under Ortnamn och administrativa gränser i den vänstra panelen. Vattendragens avrinningsområden hittar du igen under Vattendrag.
  2. Välj Ingen bakgrundskarta i menyn Bakgrundskartor.
  3. Zooma in till en lämplig skala.
  4. Rita in en polygon med hjälp av verktyget Lägg till ett polygonobjekt i menyalternativet Skapa objekt (blixtsymbolen) och spara sedan. Se bilden nedan.

 

B. Om det behövs kan du redigera det område du ritat in och sparat.

  1. Klicka på polygongränsen och välj alternativet Redigera i den meny som öppnar sig (se bilden nedan).
  2. Nu kan du redigera områdets gräns eller attributdata. Du kan också lägga till bilder om du öppnar fliken Bifoga filer.
  3. Du flyttar gränsen genom att flytta de grannröda rutorna (se pilen i den andra bilden nedan) och lägga till nya brytpunkter genom att klicka på rutorna med blekare röd färg.
  4. När du är nöjd med din gräns, klicka på Spara ändringar (se nedan).

 

 

C. Justera objektets stil

  1. Öppna fliken Objekt i den högra panelen och klicka på ikonen för det objekt du vill välja (röda pilen). Nu öppnar sig ett nytt fönster.
  2. I fönstret hittar du olika alternativ, bland annat kan du välja bredd och färg på polygongränsen och ändra fyllnadsfärgen för polygonen.

Tips! Du kan göra fyllnadfärgen genomskinlig genom att välja 0 som värde för genomskinligheten.

 

 

 

Uppgiftsmodellen har gjorts upp av läraren i biologi och geografi Marianna Kuusela.

 

Kommentarer inaktiverade.