Gymnasieuppgift 5 – komplettera en karta med numeriska data

I uppgift 5 för gymnasiet lär du dej foga ihop numeriska data i form av tabeller eller diagram med en karta Ett klimatdiagram fungerar bra som exempel. Du söker fram klimatdata och lägger in dem i ett kalkylprogram (t.ex. LibreCalc eller MS Excel), sparar diagrammet som en bild och fogar bilden till ett punktobjekt i karttjänsten.

1. Välj ort och använd internet för att söka fram klimatstatistiken för orten.

  • Sökfrasen kan t.ex. vara annual temperature rainfall Helsinki (årlig temperatur och nederbörd i Helsingfors).
  • När du hittat en sida med bra information så kopierar du de data som behövs, dvs. nederbörden i mm/månad och månadsmedeltemperaturen i °C. Flytta sedan över dem till ett kalkylprogram.

2. Gör ett klimatdiagram över de data du har i tabellform.

3. Spara ditt klimatdiagram som en bild på datorn. Bifoga sedan bilden som bifogad fil till en punkt i PaikkaOppis karttjänst (du måste först skapa punkten):

  • Rita in och spara ett punktobjekt.
  • Klicka på punktobjektet så att attributdatafönstret öppnas.
  • Välj fliken Bifogade filer i attributdatafönstret och välj sedan filen med diagrammet.
  • Kom ihåg att ge ett namn åt bilagan och att spara den.

 

Den här uppgiftsmodellen är planerad av läraren i biologi och geografi Marianna Kuusela  

Kommentarer inaktiverade.