Oman paikan historiaa

Monialainen tehtävä integroi maantiedettä ja äidinkieltä. Se soveltuu yläkouluun ja lukioon. Tehtävässä etsitään paikkakuntaa koskevista runoista ja muusta kirjallisuudesta paikkakunnan eri kohteisiin sijoittuvia kohtauksia ja esitetään niitä toisille oikeissa ympäristöissä. Tekstiotteet kirjallisuudesta sekä kuvat tai videot paikoista ja esityksistä sijoitetaan kartta-alustalle.

 • Aineisto: kotipaikkaan liittyvä kaunokirjallisuus
 • Laitteet: kamera, videokamera (puhelimen kamerat käyvät), tietokone verkkoyhteyksineen, (mobiililaite, lue lisää PaikkaOpin mobiilisovelluksesta)

oman-paikkakunnan-historia_1

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet tehtävälle
vesistötutkimus

Työn valmistelu

 • Uuteen PaikkaOppiin pääsee tällä hetkellä kirjautumaan esimerkiksi Wilma-tunnuksilla tai muilla koulussa käytössä olevilla tunnuksilla, jos kunta on solminut MPASS-sopimuksen. Lue tarkemmin palvelusta tästä.
 • Opettaja luo PaikkaOppiin työtä varten tehtäväpohjan, josta työskentely oppilaiden kanssa on nopeaa aloittaa. Katso ohjeet tehtäväpohjan luomiseen tästä.
 • Opettaja voi etsiä valmiiksi omaa kotipaikkaa koskevaa kirjallisuutta.
 • Työ tehdään pareittain.

 

Vaihe 1. Paikkoihin liittyvät kohtaukset kirjallisuudessa

 • Etsitään yhdessä kirjallisuutta, joka liittyy omaan kotikaupunkiin tai -kuntaan.
 • Etsitään kirjallisuudesta kohtauksia, jotka liittyvät johonkin tiettyyn paikkaan kotikaupungissa tai -kunnassa.
 • Jokainen työpari valitsee yhden kohtauksen kirjallisuudesta. Työpari suunnittelee, miten oma kohtaus esitetään, ja missä muodossa tietoa viedään kartta-alustalle. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:
  kuva: keskeisten paikkojen kuvaaminen (puhelimen) kameralla tai tabletilla
  video: kohtauksen lukeminen paikan päällä ja esityksen videoiminen
 • Etsitään yhdessä kartalta paikat, jossa kohtaukset tapahtuvat.

Vaihe 2. Retki tapahtumapaikoille

 • Tehdään retki paikoille, joihin valitut kohtaukset liittyvät. Jokainen pari vastaa siitä, että kuvat tai videot omasta kohtauksesta tulevat tallennettua.
 • Kuvia ja tekstiä voi viedä myös suoraan kartalle PaikkaOpissa.

Vaihe 3. Esitykset kartalle

 • Luokassa toimitaan työasemilla tai tableteilla edelleen pareittain. Kohtauksien kuvat tai videot viedään kartta-alustalle työpareittain. Mukaan voi liittää myös lyhyen sanallisen kuvauksen. Jokainen pari tuottaa yhden kohteen yhteiseen karttaesitykseen.
 • Kohteet tallennetaan pistekohteina kartalle siihen paikkaan, johon kohtaus sijoittuu.
 • Lopuksi karttaesitystä voidaan katsella yhdessä tai tallentaa työtilana ja jakaa se esimerkiksi koulun blogiin.

Ohjeet PaikkaOpin käyttöön

 • Opettaja voi luoda karttapalveluun tehtäväpohjan, josta oppilaiden on helppo aloittaa työskentely.
 • Jokainen työpari tallentaa kohteensa pistekohteena kartalle. Kohteelle annetaan nimi, esimerkiksi Kakola ja halutessaan myös kuvaus.
 • Kohteet jaetaan joko luokan/ryhmän kesken, jos tuloksia katsotaan omassa luokassa. Jos karttaesitys halutaan jakaa esimerkiksi koulun blogiin tai vanhemmille, niin kohteet on tallennettava julkisina.
 • Opettaja voi tallentaa halutessaan valmiin karttaesityksen työtilana ja jakaa työtilalinkin esim. vanhemmille. Myös työtila on määritettävä tallennettaessa tässä tapauksessa julkiseksi.

Ohjeet kartta-alustan käyttöön, esim. pistekohteiden ja tehtäväpohjan luomiseen löytyvät kartta-alustan ohjeista.

 

kakola

Voit klikata kuvaa isommaksi.

Karttaesitys on toteutettu PaikkaOpissa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion maantiedettä ja äidinkieltä integroivana projektityönä nimeltä ”Historia virtaa – täl ja toispual jokke”. Opiskelijat etsivät runoista ja kirjallisuudesta kohtauksia Aurajoen varrelta ja esittivät niitä toisilleen oikeissa ympäristöissä. Opiskelijat myös videokuvasivat toistensa esityksiä ja ottivat kuvia paikoista. Tekstit ja runot sijoitettiin valokuvien ja videoiden kera kartta-alustalle. Kurssin ohjasivat maantieteen opettaja Nina Brander ja äidinkielen opettaja Anna-Mari Varjonen.

MALLIN SUUNNITTELU: maantieteen opettaja Nina Brander ja äidinkielen opettaja Anna-Mari Varjonen, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio.

 

Kommentarer inaktiverade.