Lektion 1: hitta din hemkommun och skola

Uppgiften lämpar sig som en första övning att lära sig använda karttjänsten för både låg- och högstadieelever. Ingen registrering behövs för att kunna göra övningen, utan man bekantar sig med karttjänsten som gäst. Uppgiften går ut på att eleverna övar sig att öppna karttjänsten och söka fram sin egen hemkommun och skola. Dessutom bekantar de sig med de kartsymboler som finns i den egna omgivningen.

Anvisningar för läraren

 • Välj på förhand ut de landmärken som eleverna ska söka efter i avsnitt C. Det kan till exempel vara:
  • åar, bäckar, sjöar, havsstränder
  • skog
  • stora byggnader, t.ex. en kyrka eller ett köpcenter
  • parker

 

 • I städer är det lämpligt att använda skalan 1:4000, på landsbygden 1:8000 när man söker efter landmärken. Visningsskalan syns nere till vänster i kartvyn.
 • Du kan också visa en flygbild av samma område för dina elever, då kan eleverna lättare tolka kartan. Ta fram flygbildslagret. Öppna först Flyg- och satellitbilder sedan Ortoflygbilder.
 • Det finns anvisningar för hur karttjänsten kan användas både i skriftlig form och som video. Om du öppnar anvisningarna i till exempel mobilen eller på en annan flik i webbläsaren så är det lättare att följa dem.

A. ÖPPNA KARTTJÄNSTEN

1.

etsipaikkaoppi_r

2.

klikkaa_palveluun_r

3.

avaa_kartta_vierailijana_svenska

4.

keskita_kartta_r

B. SÖK FRAM DIN EGEN HEMKOMMUN OCH SKOLA

5.

etsi_oma_paikka_r

6.

zoomaa-sisaan_svenska

C. LÄGG TILL ETT KARTLAGER OCH IDENTIFIERA BEKANTA OBJEKT

7.

kartmaterialet

kartmaterialet3

8.

läpinäkyvyyden säädin_ruotsiksi

9.

tehtävä_ruotsiksi

 

Den här uppgiften har utvecklats av klasslärarna Minna Glogan och Heidi Haarala från Wäinö Aaltosen koulu i Åbo samt biologi- och geografiläraren Linda Tammelin från Raunistulan koulu i Åbo.

Kommentarer inaktiverade.