Paikkatieto monialaisena työkaluna

Paikkatieto monialaisena työkaluna

 

Tutkitaan

Monet ilmiöistä ovat monialaisia eli niitä voidaan tarkastella eri oppiaineiden tai tieteenalojen näkökulmasta. Paikkatiedon avulla voidaan tarkastella eri tieteenalojen tuottamaa tietoa aiheesta, pyrkiä näkemään tietojen yhteyksiä ja muodostamaan ilmiöstä kokonaisvaltainen ymmärrys.

Esimerkki
 • Matematiikkaa ja maantietoa voidaan yhdistää tutkimalla geometrisiä muotoja kartta-alustalla. Kartta-alustalle voidaan luoda itse reittejä ja alueita ja tämän jälkeen laskea reittien pituuksia ja alueiden pinta-aloja.

Tuotetaan

Paikkatieto-/karttapalvelut soveltuvat erimuodossa olevien tietojen taltioimiseen ja esittämiseen.

Esimerkki
 • Laaditaan kartalla virtuaalimatka, jossa tutustutaan paikalliseen historiaan ja historiallisesti merkittäviin kohteisiin. Oppilaat tuottavat kohteista tietoa eri oppiaineiden tunneilla:
  Historiassa tutkitaan paikallista historiaa, äidinkielessä kirjoitetaan kirje /muu teksti paikaan liittyvässä tapahtumassa olevalle historialliselle henkilölle tai esitetään tapahtumasta kohtaus (videoidaan), kuvataiteessa piirretään maisema kohteesta, tietotekniikan tunnilla luodaan kohteeseen AR-tietoa.
 • Äidinkielessä, historiassa ja maantieteessä voidaan kerätä oman asuinalueen tai kaupungin perinnetietoa haastattelemalla aiheesta tietäviä ihmisiä tai kokoamalla tietoa erilaisista historiallisista lähteistä. Tieto voidaan koota kartta-alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi.
 • Kielissä voidaan tuottaa tiettyyn teemaan liittyviä karttoja ja harjoitella samalla aiheeseen liittyviä käsitteitä kyseisellä kielellä. Todellista tarvetta voisi olla esimerkiksi erilaisia luonnonympäristöjä kuvaavalla englanninkielisellä kartalla tai nuoria kiinnostavista kaupungin palveluista kartalla saksaksi

 

Opitaan

Opitaan yhteisiä aiheita käyttäen karttoja tai kartta- ja paikkatietopalveluita.

Esimerkki
 • Tutustutaan karttaan maantiedon, liikunnan ja matematiikan yhteistyössä. Matematiikassa tutustutaan mittakaavaan ja sen hyödyntämiseen kartan käytössä. Maantiedossa keskitytään kartan ominaisuuksiin, jana- ja suhdelukumittakaavaan ja kartan suuntaamiseen. Liikunnassa harjoitellaan maastokartan tulkitsemista, kompassin käyttöä ja kartan avulla liikkumista.

 

Viestitään

Viestitään kohteisiin liittyvistä havainnoista tai kehitysideoista paikkatiedon avulla. Esimerkiksi havaintoja voidaan tehdä erikseen oppiaineissa tai kehitysideat voidaan laatia monialaisessa yhteistyössä.

Pääpaino on viestinnässä ja sen jälkeisessä keskustelussa ja johtopäätösten teossa.

Esimerkki
 • Suunnitellaan eri-ikäisiä oppilaita tai oppiaineita yhdistävä vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista lähiympäristössä tai omassa asuinympäristössä. Lue lisää projektista, jossa uudistetaan koulun tiloja.

Liikutaan

Laaditaan ympäristöön rasteja, oppilaat suunnistavat koordinaattien avulla rasteille ja tekevät rasteilla olevia tehtäviä. Soveltuu mihin tahansa aiheeseen

Rastin tehtävässä voidaan hyödyntää kyseistä paikkaa ja sen ominaisuuksia (tukea paikkaan sidottua oppista), jos se tukee aiheen ymmärtämistä.

Tätä työtapaa voidaan hyödyntää eri oppiaineissa, oppiaineiden välisissä projekteissa, teemapäivissä ja ryhmissä, joissa on eri-ikäisiä oppilaita.

Esimerkki
 • Yläkoulun teemapäivä aiheesta ruoka. Rasteilla tarkastellaan ruokaa tietyn oppiaineen näkökulmasta: Terveystiedossa tutkitaan terveellisen ruoan merkitystä, biologiassa tarkastellaan ruoansulatusta, maantiedossa tutkitaan ruoan reittejä, kotitaloudessa tarkastellaan erilaisia ruokatarvikkeita, kielissä harjoitellaan keskustelua ruokapöydässä ja kemiassa tutkitaan ruoka-aineiden rakenteita jne.

Kehitetään

Kehitetään paikkatietoa hyödyntäviä uudenlaisia ideoita. Esimerkiksi mobiilisovelluksia tai pelejä.

Esimerkki
 • Alkuainesuunnistuspeli
  Kemian ja äidinkielen yhteistyönä kehitetty alkuainesuunnistuspeli. Äidinkielen tunnilla keksittyyn salapoliisitarina yhdistetään alkuaineisiin liittyvien kemian tehtävien ratkaisemiseen. Pelissä edetään liikkumalla rastilta toiselle Action track-mobiilisovelluksen avulla. Lisää tietoa pelistä täältä.

 

Kommentarer inaktiverade.