Gymnasieuppgift 8 – öva geografisk analys

Del 8 i uppgiftspaketet för gymnasiet består av två geografiska analyser.

A. Du har ärvt mark och vill bygga en stuga på din holme

På kartan syns skärgården i Bottenhavet utanför Björneborg och en punkt som har lagts in på ön Gudmundörarna (Gummandoora på finska). (Naturskyddsområdena = mörkare grå, Natura 2000-områden= ljusare grå) http://maps1.paikkaoppi.fi/paikkaoppi/?workspace=6094

Vi tänker oss en fiktiv situation där du har ärvt en del av Gudmundsörarna. Det område du äger består av ett ca 100 m brett stråk som går tvärs över ön, den västra och östra delen har andra ägare. Stranden i den norra delen av ditt område ingår i Natura 2000-nätverket.

Du vill bygga en stuga på egen mark, men det finns vissa byggnadsbestämmelser. Nedan listas olika faktorer som på sätt eller annat påverkar stugbygget. Sök reda på information om dem och anteckna det du hittar så du kan planera stugbygget.

Använd det kartmaterial du hittar i PaikkaOppis karttjänst beträffande Gudmundörarna.

 • Markanvändningsplaner: strandgeneralplan
 • Avståndet till strandlinjen och höjden över vattenytan.
 • Växt- och djurinventering: finns det skyddade växt- och djurarter på området? Vilka arter kan göra att du inte alls får bygga?
 • Hur påverkar Natura 2000-området eller naturskyddsområdena ditt eventuella byggprojekt?
 • Du vill ha el på stugan men den närmaste elkabeln finns på en halv kilometers avstånd. Hur skaffar du el till stugan? Och hur värmer du den?

B. Placera olika företag och funktioner på kartan

Öppna PaikkaOppis karttjänst och sök fram din hemkommun.

Placera in följande företag eller funktioner på kartan över din kommun och motivera placeringen:

 • Industri som tillverkar vetenskapliga instrument
 • Optikaffär
 • Supermarket
 • Industri som tillverkar tunga maskiner
 • Högstadium
 • Sportplan
 • Motionsled
 • Bilaffär
 • Café

 

Kommentarer inaktiverade.