Gymnasieuppgift 9 – identifiering av terrängformationer

Uppgifterna i del 9 av uppgiftspaketet för gymnasiet består av att identifiera olika slags terrängformationer på en karta.

1. Vad är det för slags terrängformation som höjdkurvorna tydligt visar?

Titta på kartan nedan eller öppna arbetsytan.

I mitten av kartan ser du en tät samling av höjdkurvor.

 • Vad kallas den här typen av terrängformation?
 • Vilken är dess uppkomstmekanism?
2. Vilken slags avlång terrängformation är det här frågan om?

Titta på kartan nedan eller öppna arbetsytan.

I mitten av kartan ser du en avlång terrängformation.

 • Vad kallas den här typen av terrängformation?
 • Vilken är dess uppkomstmekanism?
3. Åns form

Titta på kartan nedan eller öppna arbetsytan.

Det flyter en å i mitten av kartan.

 • Beskriv formen på ån. Hur har en å med den här formen uppstått?
 • Resonera kring möjliga hot som är förknippade med ån på kartan, och orsakerna till dem.
4. Grundvattenbildning

Titta på kartan nedan eller öppna arbetsytan.

Kartan visa grundvattenområden.

Vad är grundvatten? Hur uppstår det. Vilken slags mark befrämjar uppkomsten av grundvatten?

På vilket sätt har istiden påverkat uppkomsten av grundvatten?

Beskriv hur de grundvattenområden som syns på kartan har uppkommit.

5. Hur bildades Salpausselkä (Stängselåsen)?

Titta på kartan nedan eller öppna arbetsytan.

På kartan syns två av Salpausselkäåsarna.

 • Märk ut och namge de två åsarna.
 • Hur har Salpausselkäåsarna uppkommit? Beskriv deras form.
6. Den konstgjorda sjön Lokka

Sök fram den konstgjorda sjön Lokka i PaikkaOppis karttjänst eller öppna den här arbetsytan. Använd teckenförklaringen som hjälp, du hittar den i den högra panelen, under fliken Teckenförklaring.

Lokka är Finlands största konstgjorda sjö.

 • Var ligger Lokka?
 • Vad innebär det att en sjö är konstgjord? Varför bygger man sådana?
 • Vad skulle hända om man höjde vattenytan i Lokka med 10 meter? Eller sänkte den med 10 m?
Svar

1.drumlin

2.ås

3.meander (bl.a. erosion, vårflod, övergödning)

4.Åsar och Salpausselkäåsarna

5.Salpausselkäosarna är markerade med gult på kartan

6.Den konstgjorda sjön Lokka ligger i Sodankylä och är den största konstgjorda sjön inom den Europeiska Unionen. Du hittar mera information om Lokka i Wikin för insjö och hav. Om du tittar på höjd- och djupkurvorma kan du dra slutsatser om vad som händer om vattenytans nivå höjs eller sänks. Kolla också upp ”vattenreglering” på internet.

 

Uppgifterna är uppgjorda av läraren i biologi och geografi Marianna Kuusela.

Kommentarer inaktiverade.