PaikkaOppi - oppimisympäristö verkossa.

Inlärningsmiljö på nätet.

Napakat ohjeet karttapalveluun videoina.

PaikkaOppi uudistuu!

PaikkaOpin uudet askeleet.

Paikkatiedon avoin oppimisympäristö

PaikkaOppi muuttaa – infoa käyttäjille: PaikkaOpin karttapalvelu joudutaan siirtämään palvelinympäristöstä toiseen joulu-tammikuun aikana. Huomioi tästä aiheutuvat vaikutukset suunnitellessasi palvelun käyttöä: Karttapalveluun tallennetut tiedot (tehtäväpohjat ja oppilaiden tallentamat omat kohteet) otetaan talteen 5.12. Tämän jälkeen joulukuussa tallennetut tiedot eivät siirry uuteen ympäristöön, mutta ovat käytettävissä vanhassa ympäristössä vuoden 2019 loppuun saakka. Palvelu on käytössä muilta osin normaalisti.

Kun palvelu palaa käyttöön tammikuussa (tavoite viikolla 3), tallessa ovat 5.12.2019 mennessä tallennetut tiedot. Lue lisää

PAIKKAOPPIIN KIRJAUTUMINEN - lue lisää!

Napakoita video-ohjeita PaikkaOpin käyttöön. Katso tästä! PaikkaOppi.fi on kouluille maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö. Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.Oppimisympäristön interaktiivinen kartta toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille.

PaikkaOppi.fi är en kostnadsfri nätbaserad lärmiljö för skolor. Den innehåller verktyg för att lära sig grunderna i hur man hanterar geoinformation och anvisningar för hur geoinformation kan användas i olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt.

Karttjänsten innehåller en interaktiv karta som fungerar som projektplattform för elevernas egna observationer och upplevelser av omgivningen. Titta på presentationen av PaikkaOppi för lärare och elever

Kommentoi, keskustele, anna palautetta!

Hankeblogi »
PaikkaOpin Facebook »

Oppimisympäristön käyttö on helppoa – ohjeet kartta-alustan käyttöön

Oppimisympäristön käyttö on helppoa! Käytön oppimiseksi on luotu havainnollistavia video-oppaita sekä selkeitä kirjallisia ohjeita kuvineen.

Katso video-oppaat »

Tutustu oppimisympäristön käyttöön perusteellisten ohjeiden avulla»

Powered by Nirvana & WordPress.