PaikkaOppi - oppimisympäristö verkossa.

Inlärningsmiljö på nätet.

Paikkatieto on tietoa, jolle voidaan määrittää sijainti.

Geoinformation är information för vilken man kan ange ett läge.

Löydä paikkatieto! Siitä on hyötyä arjessa ja työelämässä.

Gilla läget!
Du har nytta av geoinformation i vardagen och i arbetslivet.

Rekisteröidy kartta-alustan käyttäjäksi!

Registrera dig som användare!

Paikkatiedon avoin oppimisympäristö

PaikkaOppi uusiutuu vuoden vaihteessa. Nykyinen karttapalvelu jää pois käytöstä ja uusi palvelu tulee tähän osoitteeseen sen tilalle. Voit kokeilla jo uutta testikäytössä olevaa PaikkaOppia. Klikkaa sisään uuteen PaikkaOppiin tai lue ohjeistus uuden palvelun testikäyttöön.

Lue kehittämisestä lisää.

Kirjoita ajatuksesi uuden karttapalvelun kehittämisestä!

Tarvitsetko tukea paikkatiedon hyödyntämiseen oppitunnilla? Tule jäseneksi Facebookin kartta.nyt -ryhmään» tai lue ryhmän takana olevastauudesta Paikkatieto ja avoin data -hankkeesta.

PaikkaOppi.fi on kouluille maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö. Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Oppimisympäristön interaktiivinen kartta toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille.

PaikkaOppi.fi är en kostnadsfri nätbaserad lärmiljö för skolor. Den innehåller verktyg för att lära sig grunderna i hur man hanterar geoinformation och anvisningar för hur geoinformation kan användas i olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt.

Karttjänsten innehåller en interaktiv karta som fungerar som projektplattform för elevernas egna observationer och upplevelser av omgivningen. Titta på presentationen av PaikkaOppi för lärare och elever

PaikkaOppi på svenska »

Kommentoi, keskustele, anna palautetta!

Hankeblogi »
PaikkaOpin Facebook »

Oppimisympäristön käyttö on helppoa – ohjeet kartta-alustan käyttöön

Oppimisympäristön käyttö on helppoa! Käytön oppimiseksi on luotu havainnollistavia video-oppaita sekä selkeitä kirjallisia ohjeita kuvineen.

Katso video-oppaat »

Tutustu oppimisympäristön käyttöön perusteellisten ohjeiden avulla»

Webinaaritallenne kartta-alustan käytöstä (kesto n. 1 h) »

Powered by Nirvana & WordPress.