PaikkaOppi - oppimisympäristö verkossa.

Inlärningsmiljö på nätet.

Paikkatieto on tietoa, jolle voidaan määrittää sijainti.

Geoinformation är information för vilken man kan ange ett läge.

Löydä paikkatieto! Siitä on hyötyä arjessa ja työelämässä.

Gilla läget!
Du har nytta av geoinformation i vardagen och i arbetslivet.

Rekisteröidy kartta-alustan käyttäjäksi!

Registrera dig som användare!

Paikkatiedon avoin oppimisympäristö

Uusi PaikkaOppi on testikäytössä!

Uuteen PaikkaOppiin

Ohjeistusta testikäyttöön

Lue kehittämisestä lisää

Kirjoita ajatuksesi uuden karttapalvelun kehittämisestä!

Vanhan PaikkaOpin mobiilisovellus iOS-laitteille on ladattavissa maksutta App Storesta. Lataa käyttöohje»

PaikkaOppi Mobil för iOS Hämta bruksanvisning»

PaikkaOppi.fi on kouluille maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö. Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Oppimisympäristön interaktiivinen kartta toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille.

PaikkaOppi.fi är en kostnadsfri nätbaserad lärmiljö för skolor. Den innehåller verktyg för att lära sig grunderna i hur man hanterar geoinformation och anvisningar för hur geoinformation kan användas i olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt.

Karttjänsten innehåller en interaktiv karta som fungerar som projektplattform för elevernas egna observationer och upplevelser av omgivningen. Titta på presentationen av PaikkaOppi för lärare och elever

PaikkaOppi på svenska »

Kommentoi, keskustele, anna palautetta!

Hankeblogi »
PaikkaOpin Facebook »

Oppimisympäristön käyttö on helppoa – ohjeet kartta-alustan käyttöön

Oppimisympäristön käyttö on helppoa! Käytön oppimiseksi on luotu havainnollistavia video-oppaita sekä selkeitä kirjallisia ohjeita kuvineen.

Katso video-oppaat »

Tutustu oppimisympäristön käyttöön perusteellisten ohjeiden avulla»

Webinaaritallenne kartta-alustan käytöstä (kesto n. 1 h) »

Powered by Nirvana & WordPress.