PaikkaOppi - oppimisympäristö verkossa.

Inlärningsmiljö på nätet.

Paikkatieto on tietoa, jolle voidaan määrittää sijainti.

Geoinformation är information för vilken man kan ange ett läge.

PaikkaOppi uudistuu!

PaikkaOpin uudet askeleet.

Paikkatiedon avoin oppimisympäristö

NYKYINEN KARTTA-ALUSTA LOPETTAA TOIMINTANSA 31.12.2018. UUSITTUUN PAIKKAOPPIIN PÄÄSET 1.1.2019 ALKAEN TÄLTÄ SIVULTA.

Voit kokeilla uutta testikäytössä olevaa karttapalvelua. Klikkaa sisään uuteen PaikkaOppiin tai lue ohjeistus uuden palvelun testikäyttöön.

Lue kehittämisestä lisää.

Kirjoita ajatuksesi uuden karttapalvelun kehittämisestä!

Tarvitsetko tukea paikkatiedon hyödyntämiseen oppitunnilla? Tule jäseneksi Facebookin kartta.nyt -ryhmään» tai lue ryhmän takana olevasta uudesta Paikkatieto ja avoin data -hankkeesta.

PaikkaOppi.fi on kouluille maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö. Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Oppimisympäristön interaktiivinen kartta toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille.

PaikkaOppi.fi är en kostnadsfri nätbaserad lärmiljö för skolor. Den innehåller verktyg för att lära sig grunderna i hur man hanterar geoinformation och anvisningar för hur geoinformation kan användas i olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt.

Karttjänsten innehåller en interaktiv karta som fungerar som projektplattform för elevernas egna observationer och upplevelser av omgivningen. Titta på presentationen av PaikkaOppi för lärare och elever

PaikkaOppi på svenska »

Kommentoi, keskustele, anna palautetta!

Hankeblogi »
PaikkaOpin Facebook »

Oppimisympäristön käyttö on helppoa – ohjeet kartta-alustan käyttöön

Oppimisympäristön käyttö on helppoa! Käytön oppimiseksi on luotu havainnollistavia video-oppaita sekä selkeitä kirjallisia ohjeita kuvineen.

Katso video-oppaat »

Tutustu oppimisympäristön käyttöön perusteellisten ohjeiden avulla»

Webinaaritallenne kartta-alustan käytöstä (kesto n. 1 h) »

Powered by Nirvana & WordPress.