PaikkaOppi - oppimisympäristö verkossa.

Inlärningsmiljö på nätet.

Napakat ohjeet karttapalveluun videoina.

PaikkaOppi uudistuu!

PaikkaOpin uudet askeleet.

Paikkatiedon avoin oppimisympäristö

PaikkaOppi muuttaa – infoa käyttäjille (päivitetty 30.1.): PaikkaOpin karttapalvelu siirretään palvelinympäristöstä toiseen tammi-helmikuun taitteessa. Huomioi tästä aiheutuvat vaikutukset suunnitellessasi palvelun käyttöä: Karttapalveluun tallennetut tiedot (tehtäväpohjat ja oppilaiden tallentamat omat kohteet) on otettu talteen 30.1. Tämän jälkeen tallennetut tiedot eivät siirry uuteen ympäristöön.

Pyrimme välttämään pitkiä käyttökatkoja, mutta katko siirron tapahtuessa on todennäköinen.

Kun palvelu palaa käyttöön uudessa ympäristössä, tallessa ovat 30.1.2020 mennessä tallennetut tiedot, mutta ei esimerkiksi 31.1. tehdyt merkinnät.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä virpi.hirvensalo@turku.fi.

PAIKKAOPPIIN KIRJAUTUMINEN - lue lisää!

Napakoita video-ohjeita PaikkaOpin käyttöön. Katso tästä! PaikkaOppi.fi on kouluille maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö. Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.Oppimisympäristön interaktiivinen kartta toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille.

PaikkaOppi.fi är en kostnadsfri nätbaserad lärmiljö för skolor. Den innehåller verktyg för att lära sig grunderna i hur man hanterar geoinformation och anvisningar för hur geoinformation kan användas i olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt.

Karttjänsten innehåller en interaktiv karta som fungerar som projektplattform för elevernas egna observationer och upplevelser av omgivningen. Titta på presentationen av PaikkaOppi för lärare och elever

Kommentoi, keskustele, anna palautetta!

Hankeblogi »
PaikkaOpin Facebook »

Oppimisympäristön käyttö on helppoa – ohjeet kartta-alustan käyttöön

Oppimisympäristön käyttö on helppoa! Käytön oppimiseksi on luotu havainnollistavia video-oppaita sekä selkeitä kirjallisia ohjeita kuvineen.

Katso video-oppaat »

Tutustu oppimisympäristön käyttöön perusteellisten ohjeiden avulla»

Powered by Nirvana & WordPress.